แอดเฟส 2018 จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ ADFEST TALK ภายใต้หัวข้อ “TRANSFORM”

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ADFEST TALK

งานมหกรรมแอดเฟสครั้งที่ 21 หรือ แอดเฟส 2018 จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ ADFEST TALK โดยวิทยากรจากหลากหลายความเชี่ยวชาญ ภายใต้หัวข้อ “TRANSFORM” เพื่อสะท้อนมุมมองและประสบการณ์ของวิทยากรแต่ละท่าน ของความจำเป็นในการรับมือและปรับเปลี่ยนในยุคที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนวิธีการสื่อสารและรับรู้ข้อมูลของผู้บริโภคไปอย่างสิ้นเชิงนั้น ความคิดสร้างสรรค์และความเข้าใจไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคนั้นยิ่งจะเป็นมากขึ้น ไม่ใช่แค่สำหรับวงการโฆษณาหรือการตลาดเท่านั้น แต่ธุรกิจและองค์กรนั้นก็จำเป็นต้องสรรสร้างและปรับตัวอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โลกของเทคโนโลยีการสื่อสารที่เข้าถึงผู้บริโภคได้ทั่วถึงและรวดเร็วนั้น ทำให้นักการตลาด นักคิด นักวิชาการ องค์กร ทุกภาคส่วน ต้องพัฒนาความสร้างสรรค์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อส่งผลในเชิงบวกให้กับแง่คิด ประสบการณ์ และวิถีชีวิตของผู้บริโภค จึงมีความจะเป็นมากขึ้นสำหรับทุกอาชีพที่จะปรับเปลี่ยนบทบาท และวิธีการในยุคดิจิทัล

วิทยากร
• คุณสหรัฐ สวัสดิ์อธิคม : Managing Director, Creative and Partner, CJ WORX Co., Ltd.
• คุณจุลเกียรติ สินชัยชูเกียรติ : Chief Executive Officer (CEO), BARAMIZI Company Limited
• คุณประไพรัตน์ ภวสันต์ : Director of SEAC
• คุณแดน ศรมณี : Global Brand Lead LINE Corporation, LINE Company (Thailand) Limited

วัน/เวลา/สถานที่
วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561
เวลา 13.00 – 16.30 น.
สถานที่ ณ ห้อง M1-2 ชั้น 23
โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

ลงทะเบียน ด่วน!!! จำนวนจำกัด https://goo.gl/vwa7Um


  •  
  •  
  •  
  •  
  •