กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จัดงาน DIP Content Day เชิญวิทยากรระดับโลก บรรยายเรื่องทิศทางของธุรกิจโทรทัศน์ในอนาคต

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

content day poster-01

กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เดินหน้าต่อยอดพัฒนาผู้นำธุรกิจเชิงสร้างสรรค์สาขาถ่ายภาพเพื่อการพาณิชย์และสาขาผลิตรูปแบบรายการโทรทัศน์ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่มีบทบาทในโลกเศรษฐกิจในปัจจุบัน จัดโครงการ Thailand Format and Photo Challenge 2018 เปิดกว้างให้ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ การถ่ายภาพเพื่อการพาณิชย์และการผลิตรูปแบบรายการโทรทัศน์ ได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะ และถ่ายทอดแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ มาใช้ในการพัฒนาศักยภาพตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้นำธุรกิจสร้างสรรค์และสามารถที่นำแนวคิดไปขยายผลและต่อยอดธุรกิจในเชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็นโครงการที่เน้นการ “เปิดตลาดความคิด ผลิต Content และภาพถ่ายจากไอเดียคุณ แบบ 360 องศา”ครั้งแรกของประเทศไทย

โดยล่าสุดภายใต้โครงการ Thailand Format and Photo Challenge 2018 ได้เตรียมจัดกิจกรรม DIP CONTENT DAY โดยจะนำเอาผลงานของผู้ที่ผ่านเข้ารอบมาจัดแสดงให้บุคคลทั่วไปได้เข้าชม ได้แก่ 50 ผลงานสร้างสรรค์ประเภทรูปแบบรายการโทรทัศน์ และ 30 ผลงานสร้างสรรค์สาขาการถ่ายภาพเพื่อการพาณิชย์ ซึ่งจะเปิดโอกาสใ ห้ผู้สนใจทั่วไปได้เข้าชมงานในครั้งนี้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

Virginia-Mouseler-131763-detailp

นอกจากนี้ อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของกิจกรรมในงาน DIP CONTENT DAY นั่นคือ การเดินทางมาบรรยายพิเศษในประเทศไทยครั้งแรกของ มิสเวอร์จิเนีย เมาส์เลอร์ ผู้ก่อตั้ง The WIT บริษัทชั้นนำผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างสรรค์โฟแม็ทรายการโทรทัศน์ระดับโลก อีกทั้งยังเป็นวิทยากรที่มีชื่อเสียงโลกในการวิเคราะห์ทิศทางของธุรกิจโทรทัศน์ในอนาคต ในหัวข้อ “Television Format Global Trend 2018” ซึ่งนับว่าจะเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อนักสร้างสรรค์ในเมืองไทยอย่างแน่นอน

งาน DIP CONTENT DAY จะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 11.00 – 16.00 น. ณ โรงภาพยนตร์ที่ 8 พารากอนซีนีเพล็กซ์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เบอร์ 061-860-7605 หรืออีเมลล์ fpc.thailand@gmail.com


  •  
  •  
  •  
  •  
  •