เล่นดิน-เล่นน้ำ ปฏิวัติเกษตรกรรมด้วยเทคโนโลยีกับ TechFarm

  • 89
  •  
  •  
  •  
  •  

Techfarm_Web_2

คงไม่บอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม เพราะปัจจุบันมีอุตสาหกรรมหลักเกิดขึ้นเยอะ แต่เกษตรกร ยังมีสัดส่วนมากอยู่ และด้วยความเชื่อที่ว่าในอนาคตจะมีปัญหาเรื่องการขาดแคลนอาหารเกิดขึ้น และอาชีพเกษตรกรรมจะมีบทบาทมากขึ้น แต่ไม่ใช่ในรูปแบบเดิมๆ โดยต้องมีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพ ทำให้ TechFarm เป็น Startup ที่สนใจคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ AgriTech

ครั้งหนึ่งประเทศไทยมีเป้าหมายเป็น ครัวของโลก (อาหารไทยอร่อยที่สุดในโลกด้วย) แต่กลับมีผลงานด้าน AgriTech ไม่มากนัก ในมุมหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่คิดค้นได้ยาก และขาดการสนับสนุนที่ชัดเจน แต่กระนั้น TechFarm ซึ่งประกอบด้วย มณีรัตน์ ว่องเจริญพร, อานนท์ บุณยประเวศ และ ปริวรรช์ ทองเนื้อสุข ก็เดินหน้าทำการศึกษาวิจัย และพบว่า ถ้ามีความเข้าใจ ดิน และ น้ำ จะเป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จ

TechFarm คือ Startup ที่ได้รางวัลรองชนะเลิศจาก dtac Accelerate Batch3 และได้เดินทางไปประเทศนอร์เวย์ ถือเป็นการเปิดประสบการณ์ครั้งสำคัญว่า นอร์เวย์ รวมถึงประเทศอื่นๆ ในยุโรป ให้ความสนใจเรื่องเกษตรกรรมเป็นอย่างมาก เช่น การเลี้ยงปลาแซลมอน ที่มีปัญหาเรื่องน้ำจะสามารถจัดการได้อย่างไร ดังนั้นผลงานของ TechFarm จึงได้รับความสนใจ และเห็นโอกาสการตลาดที่นั่น

IMG20150227133206 1

“เล่นน้ำ” เพื่อเกษตรกรเลี้ยงกุ้งปลา

“เล่นดิน” ตรวจวัดคุณภาพดินเพื่อการปลูกพืช

เล่นน้ำ คือชื่อผลิตภัณฑ์ของ TechFarm ถือเป็น Hardware Startup ที่ติดตั้งไว้ที่น้ำ เพื่อวัดค่าและส่งข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อแสดงผลผ่านทางแอพพลิเคชั่นที่สมาร์ทโฟนของผู้ใช้ เป็นการทำงานที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง และปลา ซึ่งเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่ทำรายได้สูง แต่มีความ Sensitive ถ้าน้ำมีปัญหาเพียงนิดเดียว อาจจะตายยกบ่อ และทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงขาดทุนในทันที

TechFarm บอกว่า กุ้ง มีความ Sensitive สูงมาก ทำให้เกษตรกรต้องวัดคุณภาพน้ำตลอดทั้งวัน โดยอย่างน้อย 2-3 ครั้งต่อวันในเวลาต่างๆ กัน เพื่อดูอุณหภูมิ ความเป็นกรดเป็นด่าง ความสะอาดของน้ำ อากาศที่เปลี่ยนแปลง ฝนตก และตัวแปรอื่นๆ ซึ่งมีผลต่อ การมีชีวิต การเติบโต การกินอาหาร และการผสมพันธุ์ โดยที่วิธีการเดิมๆ คือ ใช้การทดลองวิทยาศาสตร์ ตักน้ำมาและใช้สารละลายในการตรวจสอบ

12105959_10153588261235926_3675744780112042435_n

บางครั้ง กว่าจะรู้ว่ามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับน้ำ ก็อาจจะสายเกินไปแล้ว หรือในฤดูหนาว ที่จะเลี้ยงกุ้งได้ยาก ทำให้กุ้งมีราคาสูง

ดังนั้น “เล่นน้ำ” ของ TechFarm เป็นเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพน้ำสำหรับเกษตรกรยุคใหม่ที่ต้องการลดความเสี่ยงของปัญหาต่างๆที่เกิดจากน้ำที่ไม่เหมาะสมต่อสัตว์น้ำที่เลี้ยงและเพิ่มคุณภาพของผลผลิต อุปกรณ์จะทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำตลอดเวลา ส่งข้อมูลขึ้นระบบ Cloud และวิเคราะห์ประมวลผลผ่านแอพ ใช้งานง่าย มีการแจ้งเตือนตลอดเวลาเมื่อการเปลี่ยนแปลงมีแนวโน้มไม่ปลอดภัย ทำให้เกษตรกรสามารถดำเนินการป้องกันได้ทัน ซึ่งเวลานี้ “เล่นน้ำ” อยู่ระหว่างการพัฒนา Hardware ช่วงสุดท้าย และจะเริ่มทำตลาดแบบจริงจัง โดยมีลูกค้าเกษตรกรให้ความสนใจหลายกลุ่ม เช่น เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลที่จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็น Hub ปลานิลที่ใหญ่ที่สุดในโลก หรือ กลุ่มผู้เลี้ยงปลาสวยงาม

ส่วน “เล่นดิน” เป็นอุปกรณ์ที่ไว้ตรวจคุณภาพดิน เพียงปักลงในดิน จะสามารถวัดคุณสมบัติต่างๆ ของดินในแต่ละพื้นที่ เพื่อช่วยในการปรับปรุงดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืช หรือสามารถวิเคราะห์ได้ว่า พื้นที่ในแถบใด เหมาะกับการปลูกพืชอะไร ในลักษณะใด เล่นดินจะช่วยให้เกษตรกรเข้าใจดินมากขึ้น ใช้ปุ๋ยเท่าที่จำเป็น ลดค่าใช้จ่าย ดินอุดมสมบูรณ์ พืชแข็งแรง ผลผลิตดี ทนต่อโรค มีการแสดงผลผ่านแอพบนมือถือเช่นเดียวกับ เล่นน้ำ ซึ่งปัจจุบัน อยู่ระหว่างการพัฒนา ในอีก 4-5 เดือนจะเริ่มทำตลาดเช่นกัน

Techfarm_Web_1

พัฒนาผลงาน แก้ Painpoint ช่วยเกษตรกรไทย และทั่วโลก

จากการไปสัมผัสตลาดต่างประเทศ ทำให้รู้ว่าทั้ง เล่นดิน และ เล่นน้ำ สามารถขายในต่างประเทศได้แน่นอน แต่อันดับแรกต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สมบูรณ์ และต้องมี Reference ในประเทศไทยก่อน จากนั้นเชื่อว่าการบุกต่างประเทศไม่ใช่เรื่องยาก เพราะพื้นฐานของเกษตรกรทั่วโลกเหมือนกัน ทั้งการใช้ดิน และใช้น้ำ ต่างกันแค่ปริมาณและลักษณะการใช้ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เกษตรกรจะเป็นผู้บันทึกและนำไปใช้เอง

ประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับคือ ช่วยลดความเสี่ยงในการเลี้ยง, เพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิต, ขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ และสามารถทำเกษตรโซนนิ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังลดความค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ประมวลผลคุณภาพดินและน้ำ

“ทั้งผัก และ กุ้ง ของไทยส่งไปขายหลายประเทศทั่วโลก แต่ก็มีหลายประเทศที่ไม่รับซื้อ เพราะเกษตรกรไม่มีการเก็บสถิติบันทึกข้อมูลประจำวันที่มีการรับรองอย่างถูกต้อง ทำให้เสียโอกาสขยายตลาดไป จุดนี้คือสิ่งที่ TechFarm สามารถทำได้”

12108116_1038147376227776_8681540822409622990_n

จริงอยู่ว่า Hardware Startup มีอุปสรรคมาก ต้องใช้การลงทุนสูงกว่า มีความเสี่ยงสูงกว่า แต่ก็มีโอกาสทำกำไรได้มากกว่าเช่นกัน ดังนั้นจึงต้องใช้เวลาในการทดลองตลาด และพัฒนาผลิตภัณฑ์นานกว่า แต่ถ้ามองเป้าหมายในระยะยาวของ TechFarm ที่ต้องการยกระดับการเกษตรกรรมในไทย อยู่เป็นหนึ่งในครอบครัวของเกษตรกรที่ช่วยเหลือและให้ความรู้ เป็นบริษัทในลักษณะ Social Enterprise เชื่อว่าในอนาคตอันใกล้นี้ ชื่อของ TechFarm จะเป็นที่รู้จักทั้งในไทยและในอีกหลายประเทศแน่นอน

Facebook: LenNam, LenDin

LenNam (เล่นน้ำ)

httpv://youtu.be/Y2hxeXu4PXs

LenDin (เล่นดิน)

httpv://youtu.be/AHiG2F-NqO8

Copyright © MarketingOops.com


  • 89
  •  
  •  
  •  
  •