เอไอเอส รับรางวัลพระราชทาน ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาการบริหารจัดการขององค์กร

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Ais-1

เอไอเอส โดย นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รับรางวัลพระราชทาน “ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาการบริหารจัดการขององค์กร (Corporate Improvement Excellence)” และรางวัล Outstanding อีก 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารทางการเงิน, ด้านนวัตกรรมและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ, ด้านสินค้าและบริการ, ด้านการตลาด และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ในงาน “Thailand Corporate Excellence Awards 2015” ที่จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ โรงแรม พลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]


  •  
  •  
  •  
  •  
  •