ประมวลภาพการวิ่งครั้งยิ่งใหญ่ของตูน อาทิวราห์ คงมาลัย ในกรุงเทพฯ #breakthrough

  • 519
  •  
  •  
  •  
  •  

“การวิ่งนี้เป็นเรื่องที่ท้าทายทั้งร่างกายและจิตใจ หากตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะทำอะไรแล้วก็ต้องเชื่อมั่นว่าสุดท้ายมันจะนำไปสู่สิ่งที่ดี นอกจากนี้มันทำให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเอง ข้อจำกัดของตัวเอง และได้ฝึกความอดทนและวินัยไปด้วย” ตูน อาทิวราห์ คงมาลัย

#breakthrough

ประมวลภาพการวิ่งครั้งยิ่งใหญ่ของเขาในกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.


  • 519
  •  
  •  
  •  
  •