ซิตี้ พัฒนานวัตกรรมการวางแผนการเงินรูปแบบใหม่ “Total Wealth Advisor”

  • 13
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

TWA_1

ซิตี้ ประเทศไทย เปิดตัวระบบ “โทเทิล เวลท์ แอดไวเซอร์” (Total Wealth Advisor : TWA) เครื่องมือวางแผนการเงินรูปแบบใหม่ล่าสุดสำหรับลูกค้าซิตี้โกลด์ ที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินที่มีความแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาของชีวิต ประหยัดเวลาในการบริหารความเสี่ยงจากการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายได้ด้วยตัวเอง

นาย ดอน จรรย์ศุภรินทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบุคคลธนกิจ ธนาคารซิตี้แบงก์ กล่าวว่า “หลายๆ ครั้งที่นักลงทุนมักจะประสบปัญหาในการวางแผนทางการเงิน เนื่องจากนักลงทุนมักจะใช้ผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จในการลงทุนเพียงอย่างเดียว โดยที่ไม่ทราบว่าผลตอบแทนจากการลงทุนเหล่านั้นจะช่วยให้นักลงทุนประสบความสำเร็จตามเป้าหมายต่างๆ ในชีวิตที่ต้องการหรือไม่ รวมไปถึงการไม่มีข้อมูลที่เพียงพอในการวางแผนทางการเงิน เช่นไม่ทราบอัตราเงินเฟ้อหรืออัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ ประกอบกับไม่มีโปรแกรมที่น่าเชื่อถือและแม่นยำมาช่วยคำนวณจำนวนเงินลงทุน สุดท้ายแล้วจึงเกิดความกังวลว่าจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ต้องการ”

ซิตี้จึงพัฒนาเครื่องมือ TWA ซึ่งเป็นระบบวางแผนทางการเงินตามเป้าหมาย (Goal-based planning) ที่จะช่วยให้การวางแผนทางการเงินเป็นเรื่องง่ายสำหรับลูกค้า และลูกค้าสามารถวางแผนการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ต้องการ

เนื่องจากลูกค้าอาจมีเป้าหมายทางการเงินที่ต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลาของชีวิต ระบบ TWA จะช่วยให้การวางแผนการลงทุนเป็นระบบและง่ายขึ้น โดยลูกค้าสามารถกำหนดเป้าหมายได้มากกว่าหนึ่งเป้าหมาย ระบบจะคำนวณจำนวนเงินลงทุนที่จำเป็นสำหรับการบรรลุเป้าหมายนั้นๆ โดยใช้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และแม่นยำ เช่น อัตราเงินเฟ้อ อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ จากฐานข้อมูลของ TWA ที่รวบรวมจากหลายแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ลูกค้าจะสามารถเปรียบเทียบ และติดตามผลการลงทุนของ portfolio แยกตามเป้าหมายต่างๆ ซึ่งจะให้ความแม่นยำมากกว่าการเปรียบเทียบผลการลงทุนกับดัชนีใดดัชนีหนึ่งเพียงอย่างเดียว

เครื่องมือ TWA จะช่วยคำนวณเงินลงทุนที่จำเป็นสำหรับการบรรลุเป้าหมายนั้นๆ โดยสามารถคำนวณเงินลงทุนเป็นงวด ในกรณีที่ต้องการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน และสามารถระบุได้ว่าจำนวนเงินที่ลงทุนอยู่ในปัจจุบัน รวมกับที่วางแผนไว้เพียงพอที่จะช่วยให้บรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการหรือไม่ โดยสามารถแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ที่จะถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ และยังสามารถเปรียบเทียบสัดส่วนการลงทุนปัจจุบันในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ของ portfolio ในแต่ละเป้าหมาย กับสัดส่วนสินทรัพย์ที่แนะนำในโมเดลพอร์ตการลงทุน (Model Portfolio) ของซิตี้

นอกจากนี้ ระบบ TWA ยังสามารถแสดงข้อมูลอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยในอดีตของสินทรัพย์ประเภทต่างๆ โดยลูกค้า สามารถเลือกดูภาพรวมของการลงทุนทั้งหมด และผลตอบแทนการลงทุนย้อนหลังได้ตามช่วงเวลาที่ต้องการ

นายศรัณย์ สุตันติวรคุณ หุ้นส่วนบริหาร บริษัท เอ็น-เวสต์ เวนเจอร์ จำกัด หนึ่งในลูกค้าซิตี้โกลด์ที่เลือกใช้บริการระบบ TWA กล่าวว่า “การบริหารคน และเวลา เป็นเรื่องยากสำหรับนักลงทุนที่มีเวลาในแต่ละวันจำกัด ระบบ TWA ช่วยประหยัดเวลาในการวางแผนการเงินระยะยาวได้ เช่น การกำหนดเป้าหมายให้กับตัวเองเพื่อการเกษียณ และการศึกษาของบุตรในอนาคต จากเมื่อก่อนที่ต้องคำนวณการลงทุนด้วยตัวเอง ต้องใช้เวลานานกว่า 2- 3 ชั่วโมงด้วยโปรแกรมการคำนวณที่ยุ่งยาก ซับซ้อน แต่ระบบ TWA สามารถย่อเวลาเหลือเพียง 2 – 3 นาที ในการกำหนดเป้าหมายการลงทุน และเห็นผลตอบแทนที่ชัดเจน ทำให้ไม่เสียเวลาในการทำธุรกิจในแต่ละวัน นอกจากนี้ TWA ยังเพิ่มโอกาสการลงทุนด้วยกองทุนรวมต่างประเทศที่หลากหลาย และช่วยแนะนำการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนได้อีกด้วย เรียกได้ว่าเป็นเครื่องมือที่ตอบโจทย์นักลงทุน เพราะ ย่อทั้งระยะเวลา เห็นเป้าหมายที่ชัดเจน และเปิดโอกาสการลงทุน”

ซิตี้โกลด์ มุ่งเน้นการบริหารจัดการทางการเงิน และให้ลูกค้ามีทางเลือกที่หลากหลาย โดยผู้ดูแลบัญชีซิตี้โกลด์จะให้คำแนะนำเรื่องการวางแผนการลงทุนและการบริหารพอร์ตการลงทุนของลูกค้าผ่านระบบ TWA เพื่อดูแลให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ตั้งไว้

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  • 13
  •  
  •  
  •  
  •  
CLOSE
CLOSE