[PR] เติมพลังความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มศักยภาพ ไปกับงานเวิร์กชอป Future Perspective by DITP

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

FP instagram 04-700

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของไทย (Value Creation) ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญของกระทรวงพาณิชย์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเพิ่มศักยภาพการค้าระหว่างประเทศ โดยมอบหมายให้สถาบันส่งเสริมการออกแบบและนวัตกรรมเพื่อการค้า ดำเนินการผ่านกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญต่อการออกแบบ การสร้างแบรนด์และนวัตกรรม รวมถึงการพัฒนาสินค้าและบริการให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อที่จะสามารถแข่งขันได้ในเชิงคุณภาพ ทำให้เกิดความเชื่อมั่นและความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

ในปีนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสถาบันส่งเสริมการออกแบบและนวัตกรรมเพื่อการค้า ยังคงเดินหน้าส่งเสริมความรู้ด้านการออกแบบและการสร้างแบรนด์ให้กับผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องด้วยการจัดกิจกรรม “Future Perspective by DITP” ตลอดช่วงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการ นักออกแบบ นักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจได้มีโอกาสรับฟังความรู้จากประสบการณ์การทำงานจริงของมืออาชีพในด้านต่างๆ และยังได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้คนในแวดวงเดียวกันด้วย

Future Perspective by DITP จัดขึ้นในรูปแบบของงานเสวนาและเวิร์กชอปจากนักออกแบบและผู้ประกอบการที่ได้รับการยอมรับในเรื่องของการสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่งและประสบความสำเร็จในแง่ของการดำเนินธุรกิจ กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นใน Future Perspective by DITP ในแต่ละสัปดาห์จะมีหัวข้อที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น การออกแบบผลิตภัณฑ์ กราฟิกดีไซน์ แฟชั่น และดิจิตัลมีเดีย โดยจะจัดอย่างต่อเนื่องทุกๆ 2 สัปดาห์ ตลอดเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม 2558 โดยแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อใหญ่ได้แก่

สัปดาห์ที่ 1 Thainess in product design and brand development  (7 กรกฎาคม 2558)

FP talk&workshop-01
สัปดาห์ที่ 2 Graphic design and identity development for entrepreneur  (23 กรกฎาคม 2558)

FP talk&workshop-02
สัปดาห์ที่ 3 Innovative brand development in fashion industry with Greyhound Original (8 สิงหาคม 2558)

FP talk&workshop-03
สัปดาห์ที่ 4 Innovative digital media and visual communication for entrepreneur (20 สิงหาคม 2558)

FP talk&workshop-04

สถาบันฯ ได้เชิญมืออาชีพผู้มีความสามารถและมีประสบการณ์การทำงานจริงมาให้ความรู้กับผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจในแต่ละหัวข้อกิจกรรม ในสัปดาห์แรกได้จัดเสวนาไปแล้วเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม ณ ลานแฟชั่นฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอนชั้น 1 โดยได้ ศรัณย์ เย็นปัญญา กรกต อารมย์ดี และ ศรัณย์ อยู่คงดี มาพูดถึงหัวข้อ ความเป็นไทยในโปรดักส์ดีไซน์ พร้อมกับมีการจัดเวิร์กชอปทำเครื่องประดับจาก ศรัณย์ อยู่คงดี และ ฤดี ตันเจริญ ในสัปดาห์ที่ 2 วรทิตย์ เครือวาณิชกิจ จาก Farmgroup เคลวิน หว่อง จาก K Kelvin Studio และ นนทวัฒน์ เจริญชาศรี จาก Ductstore The Design Guru จะมาแชร์ประสบการณ์ในหัวข้อกราฟิกดีไซน์ พร้อมเวิร์กชอปภาพพิมพ์จาก The Ar-chivist Project ในสัปดาห์ที่ 3 ทีมนักออกแบบจากแบรนด์ Greyhound Original จะมาพูดคุยถึงประสบการณ์กว่า 40 ปีในวงการแฟชั่น พร้อมเวิร์กชอปจากช่างภาพแฟชั่น บิณฑ์ บัวหมื่นชล และสัปดาห์สุดท้ายได้ พงศ์ภาสกร กุลถิรธรรม จาก Kor. Bor. Vor. นันทวัฒน์ จรัสเรืองนิล และ วรรจธนภูมิ ลายสุวรรณชัย จาก Eyedropper Fill และ นล ผลากุล มาให้ความรู้ในหัวข้อดิจิตัลมีเดีย พร้อมเวิร์กชอปจากพงศ์ภาสกรด้วย

การเสวนาในทั้ง 4 หัวข้อจะช่วยให้ความรู้กับนักออกแบบและผู้ประกอบการในเรื่องของการพัฒนาสินค้า การเรียนรู้กลไกการเพิ่มมูลค่าให้กับงานออกแบบให้ทันยุคสมัยสอดรับกับเศรษฐกิจยุคดิจิตัลและยังได้กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ร่วมเรียนรู้กระบวนการทำงานผ่านเวิร์กชอปที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้งานจากมืออาชีพในสถานการณ์เสมือนจริงอีกด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม FB: Future Perspective by DITP เวปไซต์ www.ditp-design.com


  •  
  •  
  •  
  •  
  •