EAT ME FIRST! By Electrolux

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Electrolux-1

ในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ อีเลคโทรลักซ์ ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำจากประเทศสวีเดน ซึ่งให้ความสำคัญเรื่อง Sustainability อยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็น การประหยัดพลังงาน การนำไปใช้ใหม่ การรักษาสิ่งแวดล้อม อีเลคโทรลักซ์ เป็นบริษัทฯ ที่ได้รับการยกย่องให้เป็น “ผู้นำในภาคส่วนอุตสาหกรรมสินค้าคงทนสำหรับผู้บริโภค (Durable Household Products sector leader)” จากดัชนีดาวโจนส์การสร้างความยั่งยืนเพื่อสิ่งแวดล้อมระดับโลก (DJSI: Dow Jones Sustainability World Indexes) ซึ่งเป็นการจัดอันดับของบริษัทที่ดีที่สุดด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น โดยได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันมาเป็นปีที่ 9 แล้ว

การรณรงค์ครั้งนี้ในประเทศไทย ริเริ่มในโครงการภายใต้ชื่อ Eat Me First! by Electrolux เป้าหมายเพื่อช่วยลดการสูญเสียและขยะอันเกิดจากอาหาร โดยเฉพาะในช่วงหน้าเทศกาล จะมีปริมาณอาหารมากเกินความต้องการ เหลือกินเหลือทิ้งจำนวนมาก อีเลคโทรลักซ์ จึงเปิดตัวโครงการนี้ พร้อมเชิญชวนบุคคลทั่วไปร่วมกิจกรรมแฮชแท็ก #EatMeFirstElectrolux เพื่อมุ่งหวังสร้างความตื่นตัวในโลกโซเชียล ชวนผู้บริโภคช่วยกันโพสต์และแชร์ในแนวคิด “คิด คุ้ม แคร์” อีเลคโทรลักซ์จะบริจาคสมทบทุนอาหารให้เด็กๆ ผ่านทางมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ ฯ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (Breakfast for Kids)

จากข้อมูลองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ระบุว่าเรากินทิ้งกินขว้างในแต่ละปี มีน้ำหนักรวมกว่า 1.3 พันล้านตัน ทั้งๆ ที่มีเด็กมากกว่า 2 หมื่นคน เสียชีวิตเพราะความอดอยาก นอกจากนี้ จากสถิติพบว่า เฉพาะในสำหรับประเทศไทย ในปีพ.ศ. 2556 มีปริมาณขยะมูลฝอย 26.77 ล้านตัน ซึ่งในปริมาณนี้มีขยะอาหารมากถึงร้อยละ 64 เฉพาะในกรุงเทพฯ มีปริมาณขยะมูลฝอย 9,000 ตันต่อวัน แต่มีขยะอาหารถึงร้อยละ 50 ก่อให้เกิดความสูญเสียและก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยสู่บรรยากาศโลก สาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปรากฎการณ์โลกร้อน

อีเลคโทรลักซ์ จึงได้จัดโครงการ “Eat Me First! by Electrolux” ขึ้น เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเพื่อรณรงค์ให้คนไทยลดขยะที่เกิดจากอาหาร โดยเริ่มต้นจากเรื่องง่ายๆ ใกล้ตัว เช่น การเตือนตนเองให้บริโภคอาหารภายในระยะเวลาที่กำหนด (FIFO = First in, First Out เอาอาหารที่ใส่ตู้เย็นก่อน ก็เอาอันนั้นออกมาบริโภคก่อน เพื่อลดการสูญเสียอาหาร กลายเป็นอาหารหมดอายุ) เป็นต้น งานดังกล่าวจะเปิดตัวในวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เวลา 15.30 – 18.00 น. ณ ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ ณ กรูเม่ต์ มาร์เก็ต ชั้น G

คิด…วางแผนก่อนซื้อ ก่อนจับจ่ายใช้สอย
คุ้ม…ใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดจากวัตถุดิบชิ้นหนึ่งๆ
แคร์…ใส่ใจต่อส่วนรวม ลดขยะ รักษ์โลก

งานเปิดตัวครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก คุณเคน ภูภูมิ จะมาช่วยกันรณรงค์แจก แท็ก Eat Me First! by Electrolux (คือ กินฉันก่อนนะ!) เพื่อให้ท่านนำไปใช้ผูกกับภาชนะอาหาร ขวดนม โยเกิร์ต หรือ ของสดในตู้เย็น ซึ่งสามารถเขียนข้อความโน้ตด้านหลัง โน้ตแจ้งสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ ให้เตือนความจำได้ด้วย เพื่อให้ผู้บริโภคทานอาหารนั้นๆก่อนวันหมดอายุ

นับว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางใกล้ตัวที่ผู้บริโภคทุกคนทำได้ง่ายๆ เพียงปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อช่วยกันลดขยะจากอาหาร (ประมาณครึ่งหนึ่งของปริมาณขยะที่ทิ้งทั้งหมด) นอกจากนี้ ร่วมกันโพสต์ภาพข้อเสนอแนะต่างๆ เช่น จัดวางอาหารในตู้เย็นให้มองเห็นได้ง่าย (บางทีซุกไว้ในช่องฟรีซ จนตัวเองก็ลืมไปแล้ว นำออกมาทานไม่ได้อีกแล้ว กลายเป็นขยะไป) เป็นต้น

กิจกรรมออนไลน์ครั้งนี้ เพื่อรณรงค์ให้ผู้บริโภคทั่วไปมีส่วนร่วมรณรงค์โครงการนี้ ในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ อาหารจะมีมากเกินความต้องการ ด้วยกระแสโซเชียลมีเดียเป็นสื่อที่ทรงพลัง จะช่วยส่งต่อความห่วงใยต่อส่วนรวมนี้ได้เป็นอย่างดี อีเลคโทรลักซ์ จึงจัดกิจกรรมแฮชแท็กและแชร์โครงการฯ ดังนี้

Electrolux-7

1. โพสต์ภาพที่สื่อถึง “การร่วมรณรงค์ลดการสูญเสียและการทิ้งขว้างอาหาร” เช่น ภาพการจัดวางของในตู้เย็น อย่างเป็นระเบียบ ภาพการรับประทานอาหารหมดจาน ภาพการสร้างสรรค์เมนูอาหารเพื่อสุขภาพจากการดัดแปลงวัตถุดิบที่มีสภาพดีในตู้เย็นมาปรุงเป็นเมนูพิเศษ เป็นต้น พร้อมติด hashtag #EatMeFirstElectrolux สามารถร่วมกิจกรรมได้ผ่าน Facebook และ Instagram

Electrolux-3

2. Share ภาพต่างๆ โลโก้ เนื้อหา เคล็ดลับ ข้อแนะนำ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้จากเฟซบุ๊ก Electrolux Thailand นับเป็นมูลค่าด้วยเช่นกัน

โดยทุกๆ 3 การแชร์และแฮชแท็ก# มีค่าเท่ากับอาหารเช้าน้องที่ยากจน 1 มื้อต่อ 1 คน ในโครงการอาหารเช้าเพื่อน้อง (Breakfast for Kids) กิจกรรมจัดขึ้นภายในระยะเวลา 2 อาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2558 เพื่อมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่แก่เด็กๆ ผ่านมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ ฯ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นองค์กรที่ช่วยเหลือเด็กๆ ผู้ยากไร้ให้มีอาหารเช้ารับประทาน (Breakfast for Kids) ซึ่งโภชนาการที่ดีเป็นพื้นฐานของสุขภาพกายใจที่ดี นำไปสู่การเรียนรู้การศึกษาที่มีคุณภาพ

ขอเชิญชวนร่วมบริจาคสมทบทุนให้แก่เด็กๆ เป็นของขวัญปีใหม่ โดยการร่วมกันแฮชแท็กและแชร์เรื่องราวของโครงการ Eat Me First! by Electrolux

Electrolux-8

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
CLOSE
CLOSE