โฟร์โมสต์ เดินหน้ารุกตลาดนมพร้อมดื่ม ทุ่มงบอัดโปรโมชั่นรับ วันดื่มนมโลก ในแคมเปญ โฟร์โมสต์ ดื่ม…ขยับ…รับสุขภาพดี ปีที่ 4

  • 4
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

Foremost_5

“โฟร์โมสต์” ผลิตภัณฑ์นมที่อยู่คู่ครอบครัวคนไทยมากว่า 60 ปี โดย บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เดินหน้าสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพดี สานต่อแคมเปญ “โฟร์โมสต์ ดื่ม…ขยับ…รับสุขภาพดี” (Drink.Move.BeStrong) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 รณรงค์ให้คนไทยมีสุขภาพดีจากการดื่มนมคุณภาพที่อุดมไปด้วยสารอาหารและคุณค่าทางโภชนาการ ควบคู่กับการออกกำลังกายเพื่อให้ครอบครัวไทยแข็งแรงเต็ม 100% เตรียมปูพรมกิจกรรมสื่อสารการตลาดแบบ 360 องศา พร้อมอัดโปรโมชั่นกระตุ้นกำลังซื้อผู้บริโภคช่วง “วันดื่มนมโลก” โดยล่าสุดจับมือกับ “บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์” แจกผลิตภัณฑ์โฟร์โมสต์นมโคแท้ 100% รสจืด รวมกว่า 45 ล้านมิลลิลิตรให้คนไทยดื่มฟรีกันทั่วประเทศ อีกทั้งเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นมโฟร์โมสต์ที่ผลิตจากน้ำนมโคแท้ 100% ที่ได้รับมาตรฐานโกลด์สแตนดาร์ดจากประเทศเนเธอร์แลนด์ และเดินสายจัดกิจกรรมเชิงเอ็ดดูเทนเม้นท์ มุ่งสร้างการรับรู้เรื่องการบริโภคนมโคคุณภาพ ตั้งเป้าแจกผลิตภัณฑ์น้ำนมโคคุณภาพตัวอย่างให้ผู้บริโภคทั่วไทยกว่า 3 ล้านชิ้นตลอดทั้งปี

Foremost_1

นางสาวพิมจันทร์ วิมุกตานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม “โฟร์โมสต์” กล่าวว่า “จากรายงานผลสำรวจเกี่ยวกับสุขภาวะของคนไทย ที่ได้รับการเปิดเผยจากกรมอนามัย พบว่าคนไทยดื่มนมเฉลี่ยเพียงคนละประมาณ 14 ลิตรต่อปีเท่านั้น ซึ่งต่ำกว่าประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทั่วโลก 4 – 7 เท่า* ซึ่งทางรัฐบาลกำลังทำสำรวจตัวเลขสถิติการดื่มนมใหม่อยู่ซึ่งคาดว่าจะสูงขึ้นเล็กน้อย ประกอบกับผลวิจัยในโครงการ SEANUTS (South East Asia Nutrition Survey) โครงการสำรวจด้านโภชนาการของเด็กในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้** พบว่ากว่า 60% ของเด็กไทยขาดสารอาหารที่จำเป็นต่อการพัฒนาและการเจริญเติบโต ทั้งแคลเซียม ธาตุเหล็ก วิตามินเอ และวิตามินซี ซึ่งต่ำกว่ามาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกกำหนด โดย 1 ใน 3 ของเด็กไทยยังอยู่ในภาวะขาดวิตามินดี จากสถิติดังกล่าวโฟร์โมสต์ในฐานะผู้นำตลาดนมพร้อมดื่มที่อยู่เคียงคู่คนไทยมานานกว่า 60 ปี ตระหนักถึงความสำคัญของการสนับสนุนให้ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการดื่มนมโคคุณภาพ จึงได้ริเริ่มแคมเปญ “โฟร์โมสต์ ดื่ม…ขยับ…รับสุขภาพดี” (Drink.Move.BeStrong) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้คนไทยมีสุขภาพดีจากการดื่มนมโคคุณภาพที่อุดมไปด้วยสารอาหารและคุณค่าทางโภชนาการ ควบคู่กับการออกกำลังกายเพื่อให้ครอบครัวไทยแข็งแรงเต็ม 100%”

Foremost_6

โดยในปีนี้ โฟร์โมสต์ และพันธมิตรทางธุรกิจยักษ์ใหญ่อย่าง “บิ๊กซี” ยังได้มีการร่วมกันแจกจ่ายผลิตภัณฑ์นมโฟร์โมสต์ นมโคแท้ 100% รสจืดรวมกว่า 45 ล้านมิลลิลิตร ให้กับคนไทยได้ดื่มแบบฟรีๆ ทั่วประเทศ เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน พร้อมจัดกิจกรรมในรูปแบบเอ็ดดูเทนเม้นท์ ที่สร้างความสนุกเน้นย้ำถึงสาระอันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับการดื่มนม และการออกกำลังกาย เนื่องใน “วันดื่มนมโลก” (World Milk Day) ที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (The Food and Agriculture Organization : FAO) กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 1 มิถุนายนของทุกปี

นอกจากกิจกรรมที่ทำร่วมกับบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์แล้ว โฟร์โมสต์ยังวางแผนกิจกรรมสื่อสารการตลาดแบบ 360 องศา ทั้งสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ เพื่อสร้างการรับรู้เรื่องผลิตภัณฑ์นมโฟร์โมสต์ที่ผลิตจากนมโคแท้ 100% ที่ได้มาตรฐานโกลด์สแตนดาร์ดจากประเทศเนเธอร์แลนด์ การจัดทำบทความให้ความรู้บนสื่อออนไลน์ ตลอดจนกิจกรรมที่มุ่งสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้บริโภคตลอดทั้งปี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมถึงการเน้นย้ำถึงคุณประโยชน์จากน้ำนมโคคุณภาพสูง โดยโฟร์โมสต์ได้ตั้งเป้าเดินหน้าจัดกิจกรรมให้ความรู้กับกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มเด็กและเยาวชนผ่านกิจกรรมสคูลทัวร์ที่เน้นส่งเสริมให้เด็กๆ ออกกำลังกาย และได้รับรู้ถึงประโยชน์จากการบริโภคนมเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเต็ม 100 และกลุ่มผู้ใหญ่ ซึ่งเน้นย้ำไปที่กลุ่มคุณแม่เป็นสำคัญ โดยกลุ่มดังกล่าวมีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้ามากที่สุด ผ่านกิจกรรมเวิร์คช้อปที่ให้ความรู้คุณแม่เกี่ยวกับประโยชน์ของนมคุณภาพ เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม โดย โฟร์โมสต์ตั้งเป้าภายในสิ้นปีนี้จะสามารถแจกผลิตภัณฑ์นมตัวอย่างให้กับกลุ่มผู้บริโภคมากถึงกว่า 3 ล้านชิ้นทั่วประเทศ

Foremost_3

“ในส่วนภาพรวมตลาดผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มในประเทศไทย ปัจจุบันมีมูลค่าประมาณสองหมื่นล้านบาท โดยในปีนี้คาดการณ์ว่าตลาดนมพร้อมดื่มยังคงมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี ซึ่งโฟร์โมสต์มั่นใจว่าภายในสิ้นปีนี้จะสามารถเติบโตได้อีกอย่างต่อเนื่อง จากปัจจัยสนับสนุนในด้านต่างๆ ทั้งการทำการตลาดผ่านสื่อโฆษณาทุกช่องทาง การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายตลอดทั้งปี ทั้งนี้ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์นมภายใต้แบรนด์โฟร์โมสต์ ประกอบไปด้วยนมหลากหลายชนิด ที่มุ่งตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ทั้งนมยูเอชที (UHT) ซึ่งเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุด และนมพาสเจอร์ไรส์ (Pasteurized Milk)” นางสาวพิมจันทร์ กล่าวทิ้งท้าย

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  • 4
  •  
  •  
  •  
  •