MACO ประกาศรุกเข้าสู่ธุรกิจแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัล ผ่านการลงทุนใน Zipmex

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

 

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) หรือ MACO ปรับเปลี่ยนทิศทางในการดำเนินธุรกิจ ไปในแนวทางของเศรษฐกิจยุคใหม่ (New Economy) เพื่อให้ตอบรับกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและความผันผวนจากปัจจัยต่างๆ ในยุคปัจจุบัน MACO จึงตัดสินใจก้าวเข้าสู่ทิศทางธุรกิจใหม่อย่างแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัล โดยเรามองเห็นโอกาสและแนวโน้มที่ดีในเทรนด์การเติบโตแบบก้าวกระโดดของธุรกิจดังกล่าวที่ได้รับความสนใจทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก การลงทุนในครั้งนี้สอดคล้องกับความมุ่งมั่นในการแสวงหาโอกาสลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพอื่นนอกเหนือจากธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้าน โดย MACO ได้เริ่มจากการลงทุนใน Zipmex ซึ่งเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลที่เติบโตรวดเร็วที่สุดในเอเชียแปซิฟิก  ทั้งนี้ในช่วง 1 – 2 ปีที่ผ่านมา Cryptocurrency หรือสินทรัพย์ดิจิทัลมีพัฒนาการที่เติบโตอย่างรวดเร็ว จากกระแสความต้องการของเหล่านักลงทุนในกลุ่มที่สามารถยอมรับความเสี่ยงที่สูงขึ้น แต่ได้รับผลตอบแทนด้านการลงทุนที่สูงเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆ   ทำให้  Cryptocurrency กลายเป็นทางเลือกของการลงทุนรูปแบบใหม่ๆ ของกลุ่มนักลงทุนที่แสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น

Zipmex (ซิปเม็กซ์) เป็นแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลรายเดียวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ได้รับใบอนุญาตจากและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานถึง 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และออสเตรเลีย อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในบริษัทที่เติบโตเร็วที่สุดในภูมิภาคนี้ ที่มุ่งเน้นการให้บริการนักลงทุนรายย่อยและสถาบันการเงินต่างๆ โดยป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเสริมสร้างความมั่งคั่งให้แก่นักลงทุน ปัจจุบัน Zipmex มีแผนงานใหญ่รออยู่ซึ่งใม่ใช่แค่ความสามารถในการเข้าถึงผู้คนนับล้านทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และออสเตรเลียเท่านั้น แต่ยังมีอีโคซิสเต็มที่นอกเหนือไปจากธุรกิจการเงินอีกด้วย ทั้งนี้ Zipmex ได้วางทิศทางที่จะพัฒนาแพลตฟอร์มและผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของนักลงทุน พร้อมทั้งพัฒนาอีโคซิสเต็มของสินทรัพย์ดิจิทัลในทวีปเอเชียแปซิฟิก ที่เป็นส่วนสำคัญทำให้ Zipmex เติบโตอย่างแข็งแกร่ง และก้าวไปสู่การเป็น ‘ยูนิคอร์น’ ตัวต่อไปของเอเชียได้ในอนาคต

และนี่นับเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการปรับเปลี่ยนทิศทางการดำเนินธุรกิจของ MACO จากการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่บนดิจิทัลแพลตฟอร์ม โดยบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการปรับตัวให้ทันโลกยุคปัจจุบัน ด้วยการรุกเข้าสู่ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านการลงทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอีกในอนาคต จะช่วยเพิ่มการเติบโตของรายได้จากแหล่งอื่นๆ นอกเหนือจากธุรกิจสื่อโฆษณาเดิมของบริษัทฯ ตลอดจนเพิ่มความแข็งแกร่งทางการเงินและการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวเพิ่มเติม

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  •  
  •  
  •  
  •  
  •