เดนท์สุ มีเดีย (ประเทศไทย) ดึง ผู้ผลิตโฆษณาดิจิทัลชั้นนำระดับโลกแนะนำธุรกิจพลิกโฉมระบบโฆษณาออนไลน์ในไทยครั้งแรก

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Media-Decoded-2015-3

บริษัทเดนท์สุ มีเดีย (ประเทศไทย) หนึ่งในผู้นำธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรมสื่อ (Media Agency) และผู้ผลิตนวัตกรรมด้านสื่อโฆษณาในประเทศไทย ได้จัดงานสัมมนา “Media Decoded 2015” ขึ้น ณ โรงแรมฮิลตัน กรุงเทพมหานคร โดยงานสัมมนาดังกล่าวได้มีการเชิญบริษัทชั้นนำในแวดวงธุรกิจสื่อดิจิทัลระดับโลก 5 บริษัท มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และทักษะประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัลในการดำเนินธุรกิจโฆษณา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ อีกทั้งได้มีการพูดคุยถึงทิศทางและแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน พร้อมให้คำแนะนำกลยุทธ์การสร้างรายได้เพื่อเพิ่มผลผลิตมวลรวมให้กับองค์กรภาคธุรกิจสื่อดิจิทัลผ่านการใช้นวัตกรรมใหม่ที่จะสามารถดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคให้ได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมียังมีการแนะแนวทางการวางแผนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีการแชร์ประสบกาณ์จากสัมฤทธิ์ผลจากการใช้งานจริงมาแล้วในหลายประเทศ เพื่อส่งเสริมให้อุตสาหกรรมดิจิทัลมีการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน

Media-Decoded-2015-1

นางนพวรรณ เกียรติพิโรดม กรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เดนท์สุ มีเดีย (ประเทศไทย) ประธานการจัดงานในครั้งนี้ กล่าวว่า บริษัท เดนท์สุ มีเดีย (ประเทศไทย) เล็งเห็นถึงประโยชน์และความสำคัญของเทรนด์ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งที่กำลังได้รับความนิยมทั้งไทยและนอกประเทศ เพราะเทรนด์ดังกล่าวเป็นเครื่องมือที่ช่วยผลักดันกลยุทธ์ทางการตลาดให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ จากปัจจัยข้างต้นเดนท์สุ มีเดียฯ จึงเชิญบริษัทโฆษณาดิจิทัลชั้นนำและมีชื่อเสียงในระดับสากล อันได้แก่ Nikkei, OpenX, Outbrain, Be On และ Teads มาร่วมพูดคุยถึงแน้วโน้มสถานการณ์ของตลาดธุรกิจโฆษณาดิจิทัลในต่างประเทศ รวมถึงแนะนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีรูปแบบใหม่เพื่อส่งเสริมโอกาสความร่วมมือทางธุรกิจที่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทยในอนาคต

“เทคโนโลยีดิจิทัล มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั่วโลกให้มีการเติบโตและก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เดนท์สุ มีเดียฯ ต้องการติดอาวุธทางความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลได้ทราบถึงหลักและวิธีการโฆษณาในรูปแบบใหม่ๆโดยมีการผสานเทคนิคด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้กับสื่อเว็บไซด์เพื่อนำไปสู่การสร้างโอกาสและเพิ่มผลผลิตทางธุรกิจให้ได้มากยิ่งขึ้น” นางนพวรรณ กล่าว

การเติบโตของธุรกิจโฆษณาดิจิทัลในประเทศไทยนั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกลุ่มประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจของเดนท์สุ มีเดียฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทเดนท์สุ อีจิส เน็ตเวิร์ค (Dentsu Aegis Network) ซึ่งมีนโยบายหลักมุ่งเน้นยกระดับการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมโฆษณาในประเทศไทยให้ทัดเทียมกับมาตรฐานระดับสากล และเพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือการพัฒนาธุรกิจดิจิทัล
อีกทั้งเปิดโอกาสให้แก่พันธมิตรทางธุรกิจสื่ออนไลน์ได้ร่วมพบปะกับผู้ผลิตสื่อโฆษณาดิจิทัลชั้นนำจากทั่วโลก ทาง เดนท์สุ มีเดียฯ จึงได้จัดงาน Media Decoded 2015 ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งงานสัมมนาดังกล่าวได้รับความสนใจจากสื่อมวลชน และกลุ่มบริษัทโฆษณาดิจิทัลชั้นนำในประเทศไทยเข้าร่วมงานในครั้งนี้อย่างคับคั่ง

บรรยากาศภายในงานตัวแทนจากบริษัทโฆษณาดิจิทัลชั้นนำทั่วโลก ได้ส่งตัวแทนในการบรรยายในครั้งนี้ ได้แก่

Media-Decoded-2015-2

มร. ฮิเดคาสุ อิมาอิ ผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหารประจำภูมิภาค จาก “NIKKEI” ผู้นำด้านการสื่อสารในประเทศญี่ปุ่น ผู้ให้บริการข้อมูลข่าวสารที่มีคุณภาพเกี่ยวกับมุมมองเศรษฐกิจและข่าวธุรกิจ

มร. แอนโธนี เฮียเน ผู้อำนวยการประจำภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ อินเดีย และ ตลาดใหม่ จาก “Outbrain” ผู้คิดค้นระบบการแสดงเนื้อหาของแบรนด์ต่างๆ ไปยังเว็บไซต์ชั้นนำทั่วโลกที่สามารถเจาะกลุ่มไปยังผู้ที่กำลังสนใจเนื้อหาได้อย่างตรงเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ

มร.เคนโซ เซลบี ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ จาก “Be On” ผู้นำด้านการสื่อสารด้วย VDO Content ที่สร้างปฎิสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภคได้อย่างเต็มรูปแบบ ในทุกๆ อุปกรณ์การสื่อสาร

มร. นิค โควัค กรรมการผู้จัดการบริษัท “OpenX” ผู้นำด้านการโฆษณาแบบ Premium ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

และ มร.อิมานูเอล ฟิชไมสเตอร์ หัวหน้าฝ่ายปฎิบัติการ เอเซียแปซิฟิก จาก “Teads” ผู้คิดค้นโฆษณารูปแบบใหม่ๆ ที่เปลี่ยนโฉมหน้าการโฆษณาออนไลน์ให้โดนใจผู้บริโภคมากที่สุด

นอกจากนี้ งานสัมมนาดังกล่าวได้สร้างประสบกรณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า พันธมิตทางธุรกิจ และบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลได้เปิดโอกาสในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน ระดมความคิดกำหนดกลยุทธ์ และแนะแนวทางการประยุกต์ใช้นวัตกรรมรูปแบบใหม่เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างแม่นยำ

“Media Decoded 2015 นับเป็นจุดเริ่มต้นของการยกระดับอุตสาหกรรมโฆษณาในประเทศไทย เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจโฆษณาดิจิทัลระหว่างองค์กรชั้นนำไทยกับองค์กรชั้นนำระดับโลก โดยมีเดนท์สุ มีเดียฯ ตัวกลางสร้างความร่วมมือและนำเข้านวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคในไทย และส่งเสริมพัฒนาองค์กรธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกันเตรียมพร้อมรับมือการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังจะมาถึงในปลายปีนี้” นางนพวรรณ กล่าวทิ้งท้าย

Media-Decoded-2015-4


  •  
  •  
  •  
  •  
  •