โอสถสภาเฟ้นหาคนรุ่นใหม่เข้าร่วม Emerging Leader Program เส้นทางสู่การเป็นผู้นำ

 • 3
 •  
 •  
 •  
 •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

osotspa1

บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) หนึ่งในองค์กรที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมายาวนานกว่า 100 ปี เติบโตและขยายธุรกิจอย่างมั่นคง และดำเนินการส่งออกสินค้าไปยัง 25 ประเทศทั่วโลก พร้อมขยายฐานการผลิตสู่ประเทศเมียนมาร์ เพื่อก้าวเข้าสู่ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำของไทยและภูมิภาคอาเซียน

โอสถสภาเชื่อในพลังความมุ่งมั่นที่พร้อมขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายอย่างรวดเร็วของคนรุ่นใหม่ จึงได้ริเริ่ม Emerging Leader Program ขึ้นเพื่อมอบโอกาสการเรียนรู้ ฝึกฝน พร้อมทั้ง Fast Track สู่การเป็นผู้นำให้แก่คนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ พร้อมที่จะเรียนรู้อย่างสนุกสนานในการทำงานร่วมกันแบบทีมเวิร์คและเน้นความคล่องตัว และพร้อมจะพัฒนาและนำความสำเร็จทางธุรกิจมาสู่โอสถสภา และค้นพบเส้นทางความสำเร็จของสายอาชีพของตน

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ Emerging Leader Programจะได้รับโอกาสในการสัมผัสทุกด้านทุกมุมมองขององค์กร ผ่านประสบการณ์การทำงานจริง ในสายงานเฉพาะที่เหมาะสมกับคุณสมบัติ ไม่ว่าจะเป็นสายงาน Supply Chains สายงาน Manufacturing หรือสายงาน Commercial (Marketing & Sales, Digital Marketing)  ตลอดระยะเวลา 12 เดือนของโครงการซึ่งได้รับการออกแบบให้ผู้เข้าร่วมได้รับองค์ความรู้และการฝึกฝนทักษะทั้งทางด้านการปฏิบัติ วิธีคิด และพัฒนากลยุทธ์ต่างๆ ผ่านการทำงานร่วมกันเป็นทีม และจากคำแนะนำและการดูแลให้คำปรึกษาของรุ่นพี่  ซึ่งล้วนเป็นการเตรียมความพร้อมไปสู่การเป็นผู้นำที่มีศักยภาพ มีความพร้อมทั้งด้านความสามารถในการบริหารงานและทักษะในการพัฒนาบริหารตนเอง การพัฒนาบุคลิก
และการสื่อสารต่างๆ

“จากตอนแรกที่ผมห่วงว่าจะปรับตัวเข้ากับองค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจมายาวนานไม่ได้ แต่เชื่อไหม โอสถสภาไม่ได้เหมือนภาพที่คิดไว้ก่อนหน้านี้เลย สภาพแวดล้อมของการทำงานเอื้อต่อการสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ ทีมเวิร์คที่มีประสิทธิภาพ และจุดเด่นของตัวธุรกิจที่ดำเนินมายาวนานกว่า 100 ปี คือการมีองค์ความรู้และมุมมองที่แฝงอยู่ให้เราได้เรียนรู้ตลอดเวลา” คุณปณต อุดมทรัพย์โสภณ Key Account-Personal Care 

osotspa2

“การที่โอสถสภามีกลยุทธ์สร้างการเติบโตแบบบริหาร Portfolio ซึ่งประกอบด้วยหลากหลายแบรนด์ และการมีช่องทางการจำหน่ายหลากหลาย ทั้งแบบร้านโชห่วยและโมเดิร์น เทรด ทำให้งานขายที่ตนดูแลอยู่สนุกและท้าทาย เพราะได้เรียนรู้ตลาดในหลายๆ ด้านและหลายมิติ นอกจากนี้ยังได้ความรู้และเทคนิคใหม่ๆ จากที่พี่ๆ แชร์ให้น้องๆ ฟังอย่างเต็มที่ระหว่าง Training และ Workshop ต่างๆ รวมทั้งคำแนะนำอีกมากมายที่พี่ๆ ถ่ายทอดให้ในระหว่างการทำงานอีกด้วย” คุณเอมิกา เนตรสุวรรณNew Channel Executive

“การทำงานในองค์กรไทยที่มีการดำเนินธุรกิจในระดับ international ช่วยเปิดมุมมองและวิสัยทัศน์ได้มาก มีโอกาสในการฝึกฝนทักษะด้านภาษาอังกฤษ ได้เรียนรู้วัฒนธรรม พฤติกรรมของผู้บริโภค หรือแม้กระทั่งกฎหมาย ข้อบังคับของประเทศต่างๆ ซึ่งช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ในการทำงานและยังสามารถนำมาปรับใช้กับชีวิตของเราได้ด้วย” คุณธีรนาฏ ศุภพันธุ์ภิญโญ Key Account – Beverage and Personal Care

สำหรับคนรุ่นใหม่ที่พร้อมจะขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายด้วยพลังที่ไม่หยุดนิ่ง และมีคุณสมบัติเบื้องต้นดังนี้

 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป หรือสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้องด้วยเกรดเฉลี่ย 3.50ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทำงาน 0-3ปี
 • คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษขั้นต่ำ TOEFL CBT. = 200 ขึ้นไป/ IBT. = 90 ขึ้นไป หรือ IELTS 6.5ขึ้นไป หรือ TOEIC 750 ขึ้นไป
 • ชอบทำงานเป็นทีมและมีทักษะในการสื่อสารที่ดี
 • มีความคิดริเริ่ม และความคิดใหม่ๆ
 • พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่และสิ่งรอบข้างที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Learning Agility)  และสามารถจัดการโปรเจ็กซ์ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


 • 3
 •  
 •  
 •  
 •