มั่นคงฯ ผนึกกำลัง รพ.บำรุงราษฎร์  ตั้งบริษัทร่วมทุน รุกตลาด “เฮลท์แอนด์เวลเนส” มูลค่า 230 ล้านบาท อย่างเต็มรูปแบบ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

มั่นคงฯ เดินหน้าต่อยอดธุรกิจ เสริมความแกร่งด้านเฮลท์แอนด์เวลเนส ส่งบริษัทย่อยผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจดูแลสุขภาพแบบองค์รวม  “อาร์เอ็กซ์ เวลเนส”  ร่วมทุน “ไวทัลไลฟ์ อัลไลอันซ์” บริษัทย่อย โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ผู้นำการบริบาลทางการแพทย์ในระดับสากลของไทย เปิดบริษัท “เฮลท์ แอนด์ เวลเนส เวนเจอร์ จำกัด” ในสัดส่วน 50:50  ลุยธุรกิจดูแลสุขภาพและ เวลเนสเต็มรูปแบบ เพื่อให้บริการครอบคลุมความต้องการด้านสุขภาพทุกมิติ สอดรับกระแสการเติบโตของอุตสาหกรรมเวลเนส มุ่งเป็นกำลังสำคัญผลักดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของโลก (World-Class Medical and Wellness Destination)

จากการที่ธุรกิจสุขภาพได้เติบโตสวนกระแสโลกอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด Global Wellness Institute (GWI) คาดการณ์ว่าในปี 2568 เศรษฐกิจเพื่อสุขภาพของทั้งโลกจะมีมูลค่าแตะถึง 230 ล้านล้านบาท อีกทั้งในประเทศไทยเองก็มีนโยบายผลักดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของโลก (World’s Medical Hub) ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในปี 2560-2569 สอดรับกับที่ประเทศไทยยังติดอันดับ 5 ของโลกในด้านจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดย International Healthcare Research Center ในปี 2563-2564 ทำให้หลายบริษัทมองเห็นโอกาสขยายธุรกิจไปยังอุตสาหกรรมสุขภาพหรือเวลเนสเพื่อสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง

มั่นคงฯ ในฐานะที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจให้บริการสุขภาพ จากการพัฒนาโครงการรักษ (อ่านว่า รัก-ษะ) ศูนย์บูรณาการสุขภาพและการแพทย์แบบองค์รวม ที่เปิดตัวไปเมื่อปี 2563 กับพาร์ทเนอร์อย่างศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์บริษัทย่อยของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการแพทย์สมัยใหม่ จึงมุ่งสานต่อความร่วมมือเดินหน้าดำเนินธุรกิจสุขภาพแบบครอบคลุมครบทุกมิติ เพื่อการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของบริษัท และสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของโลก

นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “โลกธุรกิจทุกวันนี้เปลี่ยนไปจากเดิมอย่างมาก ความท้าทายเกิดขึ้นในทุกมิติ ทำให้เรามองเห็นโอกาสในการก้าวสู่ธุรกิจใหม่ๆ  อย่างธุรกิจด้านสุขภาพหรือเวลเนส ที่มีศักยภาพสร้างการเติบโตให้กับบริษัทได้อย่างยั่งยืน ประกอบกับมั่นคงฯ มีความเชี่ยวชาญด้านการเสาะหาทำเลที่เหมาะสม รวมถึงการออกแบบ ก่อสร้าง การบริหารจัดการโครงการอสังหาฯ อีกทั้งล่าสุดเราได้พัฒนาโครงการรักษ (RAKxa) ศูนย์บูรณาการสุขภาพและการแพทย์แบบองค์รวมภายใต้คอนเซ็ปต์ Fully Integrative Wellness & Medical Retreat ในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า ทำให้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการธุรกิจดูแลสุขภาพ ทั้งด้านการพัฒนาบุคลากรผู้ชำนาญการในการดูแลสุขภาพแต่ละสาขาและการพัฒนาการแพทย์แบบองค์รวมเพื่อสุขภาพดีที่ยั่งยืน มั่นคงฯ จึงต่อยอดความร่วมมือส่งบริษัทย่อย “อาร์เอ็กซ์ เวลเนส” ร่วมทุนกับ “ไวทัลไลฟ์ อัลไลอันซ์” บริษัทย่อยของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์สมัยใหม่ จัดตั้งบริษัท “เฮลท์ แอนด์ เวลเนส เวนเจอร์” เพื่อรุกตลาดเวลเนสเต็มรูปแบบ โดยนำเอาจุดแข็งของทั้งสองบริษัทมาพัฒนาธุรกิจเวลเนสที่สามารถรองรับความต้องการด้านสุขภาพที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคได้อย่างครอบคลุม ทุกกลุ่ม ทุกระดับ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนต่อไป”


  •  
  •  
  •  
  •  
  •