[PR] นศ. ม.ศรีปทุม คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากโครงการออมสินจากร้อยสู่เงินล้าน ปีที่ 2

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

pr-spu-hilight

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา  คุณภาณุมาศ มาลาเจริญ และคุณณัฐวุฒิ บริรักษ์พัฒนกุล นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 พร้อมรับเงินรางวัลจำนวน 200,000 บาท(สองแสนบาท) และเข้าศึกษาดูงานร่วมกับทีมงานธนาคารออมสิน ณ ประเทศญี่ปุ่น ในโครงการสุดยอดแนวคิดธุรกิจคนรุ่นใหม่ “ออมสินจากร้อยสู่เงินล้าน” ปีที่ 2 จัดโดยธนาคารออมสิน  ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •