“ออนดีมานด์” เดินหน้ามุ่งสู่ Trusted Year เพิ่มคอร์สใหม่เจาะตลาด ประถม-อินเตอร์

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

ออนดีมานด์ เผยแผนธุรกิจปี 2559 เดินหน้ามุ่งพัฒนาหลักสูตร ช่องทางเรียน ปูทางสร้างความเชื่อมั่นสู่คณะที่ใช่ ผ่านแนวคิด OnDemand Trusted รุกขยายตลาดใหม่เปิดคอร์สหลักสูตรประถม และคอร์สติวเข้ามหาวิทยาลัยหลักสูตรอินเตอร์ ตอบรับกระแสหลักสูตรนานาชาติมาแรง

OnDemand-1

นายสุธี อัสววิมล ผู้ก่อตั้งโรงเรียนกวดวิชาออนดีมานด์ กล่าวว่า ปัจจุบันสังคมไทยกำลังเผชิญหน้ากับกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งจากเทคโนโลยีรอบตัว และการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สิ่งสำคัญ ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของคนไทยให้พร้อมแข่งขันกับนานาชาติได้ คือการเร่งพัฒนาคุณภาพคนด้วยการศึกษา

สำหรับภาพรวมตลาดสถาบันกวดวิชาหรือการเรียนเสริมหลักสูตรในช่วงที่ผ่านมา พบว่ายังคงมีการแข่งขันสูงจากจำนวนผู้เรียนที่มีจำกัด ซึ่งเป็นผลมาจากโครงสร้างจำนวนประชากรในวัยเรียนลดลง ในตลาดมีการปรับตัวเปิดสอนวิชาต่างๆ เพิ่มขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ทัศนคติของผู้ปกครองยังคงให้ความสำคัญเรื่องการศึกษาของลูกมาเป็นอันดับหนึ่ง จึงทำให้สถาบันกวดวิชายังเป็นธุรกิจ ที่ขยายตัวได้ โดยธุรกิจของโรงเรียนกวดวิชาออนดีมานด์ในปีที่ผ่านมาเติบโตเพิ่มขึ้นจากการเข้าถึงความต้องการ ที่หลากหลายของนักเรียน ทั้งในแง่วิชาเรียน รูปแบบคอร์ส และช่องทางการเรียน

นายสุธี กล่าวถึงแผนธุรกิจในปี 2559 ว่าออนดีมานด์มีวิสัยทัศน์ที่จะมุ่งไปสู่ Trusted Year คือ สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักเรียนที่มาเรียนว่าออนดีมานด์จะสามารถพาให้เขาไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ โดยผ่านแนวคิด OnDemand Trusted ซึ่งประกอบด้วย เข้าใจ สร้างความเข้าใจผ่านเทคนิคการสอนแบบต่างๆ ที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจภาพรวมของเนื้อหาได้แท้จริง ผนวกกับการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้ผู้สอนสามารถวัดผลความเข้าใจในเนื้อหาของนักเรียนในขณะที่เรียนได้แบบเรียลไทม์, ทำได้ ผ่านคอร์สการเรียน การสรุปเนื้อหาควบคู่การตะลุยโจทย์ในโค้งสุดท้ายที่เรียกว่า Upskill เพื่อฝึกฝนให้ผู้เรียนเคยชินกับการทำโจทย์ในเวลาที่จำกัด, สอบได้ จำลองสนามสอบที่เรียกว่า Mock Exam เพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสบรรยากาศการสอบเหมือนจริง โดยสามารถรู้คะแนนและประเมินผลตัวเองหลังสอบเสร็จได้ทันที สอบติด (คณะที่ใช่) ระบบแนะแนว ที่ช่วยวิเคราะห์คะแนนและให้คำแนะนำเชิงเทคนิคในการเลือกคณะแก่นักเรียนเป็นรายบุคคล พร้อมช่วยประเมินโอกาสความน่าจะเป็นในการสอบติดคณะในฝัน

OnDemand-2

นอกจากนี้ออนดีมานด์มีแผนที่จะยกระดับช่องทางการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและเข้าถึงนักเรียนทั่วประเทศได้ดียิ่งขึ้น โดยจะมีการเปิดสาขาใหม่เพิ่มอีกไม่ต่ำกว่า 5 สาขา และจะเพิ่มทีมอาจารย์ผู้สอนดีกรีระดับประเทศเข้ามาหลายคน รวมทั้งยกระดับ Digital Learning Solution ที่จะบูรณาการทั้ง 4 ด้านจากแนวคิด OnDemand Trusted ให้มาอยู่ในแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างสมบูรณ์ทั้งระบบ

นายสาธร อุพันวัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงเรียนกวดวิชาออนดีมานด์ กล่าวว่า เพื่อเป็นการเติมเต็มความต้องการของผู้ปกครอง และตอบรับระบบการศึกษายุคใหม่ที่กำลังก้าวเข้าสู่กระแสนานาชาติมากขึ้น ออนดีมานด์จึงเปิดคอร์สรูปแบบใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนไป ได้แก่ OnDemand ประถม เพื่อปูพื้นฐานทางวิชาการให้แข็งแกร่งสำหรับนักเรียนชั้นประถมปลายเพื่อเตรียมสอบเข้า ม.1 ในโรงเรียนชั้นนำ และ OnDemand Inter คอร์สติว Redesigned SAT, CU-AAT, SMART-I เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยหลักสูตรอินเตอร์ โดยทั้ง 2 คอร์สจะเน้นเนื้อหาการเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เริ่มการเรียนการสอนในเดือนเมษายนนี้ สอนโดยทีมผู้สอนดีกรีอันดับ 1 ของประเทศ ซึ่งเป็นจุดแข็งของออนดีมานด์ ที่น่าจะได้รับการตอบรับจากผู้ปกครองและนักเรียนเป็นอย่างดี โดยตั้งเป้าว่าจะมีนักเรียนสมัครเรียนคอร์สละไม่ต่ำกว่า 1,000 คน

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
CLOSE
CLOSE