นิเทศจุฬาฯ ชวนบุกสำรวจโลกโฆษณาใน “ADaptation เปลี่ยน•ปรับ•ขยับ•ต่าง”

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนาคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทางสาขาวิชาการโฆษณา จึงได้จัดงานสัมมนา “ADaptation เปลี่ยน•ปรับ•ขยับ•ต่าง” ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 ณ หอประชุมนิเทศศาสตร์ อาคารมงกุฎสมมติวงศ์ ชั้น 11 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เวลา 13.00-16.00น.

ซึ่งในงานท่านจะได้พบกับวิทยากรที่จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และมุมมองเกี่ยวกับหัวข้องานสัมมนา ดังต่อไปนี้
1. คุณปรัตถจริยา ชลายเดชะ Managing Director บริษัท JWT
2. คุณหรรษา วงศ์สิริพิทักษ์ Business Director บริษัท JWT Connect
3. คุณวุฒิศักดิ์ อนรรฆพร Director บริษัท Factory 01

ในการนี้สาขาวิชาการโฆษณาจึงใคร่ขอเรียนเชิญท่าน หรือผู้แทนเข้าร่วมทำข่าวงานสัมมนาตามวัน – เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามกำหนดการที่แนบมานี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความร่วมมือจากท่าน ขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ด้วย

ท่านสามารถลงชื่อเข้าร่วมสัมมนา “ADaptation เปลี่ยน•ปรับ•ขยับ•ต่าง” ได้ที่ http://goo.gl/mwtpHW หรือติดต่อผู้ประสานงานได้ที่ 083-014-8022 น.ส.ทิพย์อาภา สังข์ทอง

unnamed-700


  •  
  •  
  •  
  •  
  •