แสตมฟอร์ด เปิด Innovation and Technology Lab ตอบโจทย์ Thailand 4.0

  • 23
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

Innovation and Technology Lab

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ได้เปิดตัวศูนย์ Innovation and Technology Lab เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ใช้พื้นที่และอุปกรณ์เพื่อทำการค้นคว้าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และสร้างนวัตกรรม ทั้งนี้ Dr. Andrew Scown อธิการบดีมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ดร. จักรหล่ำ ศิลปสุวรรณชัย หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และพันธมิตรทางธุรกิจของทางภาควิชาฯ ได้ร่วมพิธีเปิด โดยมีคุณวัฒนพงศ์ วีรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ กลุ่มบริษัทจีเอเบิลบริษัทผู้พัฒนาและให้บริการด้าน IT และ Mr Tobias Meixner ผู้ร่วมก่อตั้งและ CTO บริษัท BrikL สตาร์ทอัพด้านแฟชั่นเทคโนโลยี ร่วมแชร์ประสบการณ์ด้านนวัตกรรมและไอทีให้กับนักศึกษา

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

 


  • 23
  •  
  •  
  •  
  •  
CLOSE
CLOSE