เครือข่ายอนาคตไทย มุ่งหน้าลดพฤติกรรมไทยฟุ้งเฟ้อ เปิดตัวสื่อรณรงค์โครงการ “อย่าให้ใครว่าไทย” ปี 2560 ตอน “คิดดี…มีตังค์”

  • 54
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

Thai-7

เครือข่ายอนาคตไทย ร่วมมือกับ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 112 องค์กร ผนึกกำลังขับเคลื่อนโครงการระดับประเทศ Thailand Campaign ภายใต้ชื่อ “อย่าให้ใครว่าไทย” โดยเป็นโครงการที่มีจุดมุ่งหมาย เพื่อกระตุ้นให้คนไทยปรับเปลี่ยนทัศนคติลดละพฤติกรรมเชิงลบ (ฟุ้งเฟ้อ ขี้โกง มักง่าย ไร้สติ) ล่าสุดเปิดตัวสื่อรณรงค์ “คิดดี…มีตังค์” มุ่งเน้นภาคปฏิบัติเพื่อให้คนไทยรู้จักการบริหารจัดการการเงินและทรัพยากรรอบตัวอย่างคุ้มค่า และสนุกกับการออมด้วยแอปพลิเคชัน ปฏิทิน และหนังโฆษณา “คิดดี…มีตังค์” ที่เปิดตัวภายในงาน โดยได้รับเกียรติ จาก นางวรรณวิมล ศุภประเสริฐ เลขาธิการมูลนิธิมั่นพัฒนา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายวิทวัส ชัยปาณี นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยและผู้แทนจากองค์กรสมาชิกเครือข่ายอนาคตไทย ร่วมงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 16.00 – 17.30 น. ณ ลาน Life Style Hall ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

Thai-4

ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การให้ความรู้เรื่องการใช้ชีวิตอย่างมีสไตล์ วิธีการใช้เงินอย่างชาญฉลาด พร้อมเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้เหลือเงินออม คือ ปฏิทินและแอปพลิเคชัน คิดดี…มีตังค์ มีการสาธิตการใช้แอปพลิเคชัน ที่มีหลากหลายเมนู อาทิ เมนูตั้งฝันที่ช่วยให้ผู้ใช้ได้ประเมินสถานการณ์ทางการเงินปัจจุบันกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งเป็นเมนูแรกในแอปพลิเคชัน ออกแบบให้สอดคล้องกับความใฝ่ฝันหรือความต้องการของคนในสังคมปัจจุบัน 5 เรื่องหลักๆ ได้แก่ การตั้งเป้าหมายเรื่องการออมเงิน การซื้อบ้าน การซื้อรถ การท่องเที่ยวและการให้รางวัลกับตัวเอง ตามด้วย เมนูหา เมนูออม และเมนูใช้ ซึ่งเป็นการให้ความรู้และแนวทางในการหา ออม และใช้เงิน เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายทางการเงินที่ตั้งเป้าหมายไว้ นอกจากนั้น ยังมีศิลปินดารา ได้แก่ ท๊อป-พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร, ตี๋-วิวิศน์ บวรกีรติขจร, มะปราง- อลิสา ขุนแขวง มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การใช้เงินอย่างรู้คุณค่า พร้อมวิถีการดำเนินชีวิตอย่างมีสไตล์ ทำให้ลดค่าใช้จ่ายแบบง่ายๆ และมีเงินออมเพิ่มมากขึ้น

Thai-3

นางวรรณวิมล ศุภประเสริฐ เลขาธิการมูลนิธิมั่นพัฒนา ในนามเครือข่ายอนาคตไทย กล่าวถึงจุดมุ่งหมายในการจัดทำสื่อรณรงค์ “อย่าให้ใครว่าไทย” ตอน “คิดดี…มีตังค์” ว่า “เครือข่ายอนาคตไทยมุ่งมั่นและตั้งใจในการสร้างพฤติกรรมเชิงบวกให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนคนไทยอย่างจริงจัง ได้จัดทำโครงการอย่าให้ใครว่าไทย มาแล้ว 2 ปี โดยหวังให้คนไทยลดละ 4 พฤติกรรมไม่พึงประสงค์อย่าง ฟุ้งเฟ้อ ขี้โกง มักง่าย และไร้สติ โดยเริ่มต้นด้วยการจัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการรับรู้และตระหนักในปัญหา และสร้างการเรียนรู้ด้วยการจัดเวทีเสวนาในสถานศึกษาทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัด โดยได้รับการตอบรับจากกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดี จนมาถึงการทำงานในปี 2560 ที่ยกระดับการรณรงค์มุ่งจัดทำสื่อที่เป็นเครื่องมือช่วยให้กลุ่มเป้าหมายได้ลงมือปฏิบัติจริงเพื่อสร้างนิสัยใหม่อันนำไปสู่วิถีชีวิตแบบมีสไตล์ ด้วย ปฏิทินและ แอปพลิเคชัน คิดดี…มีตังค์ ซึ่งทั้งสองเครื่องมือนี้จะทำให้ทุกคนได้สนุกในการปรับวิถีชีวิตใหม่ที่ทำให้เหลือเงินออมตลอด 365 วัน โดยสามารถเลือกเครื่องมือที่ตนเองถนัดอย่าง ปฏิทินที่สามารถหยอดเงินได้เหมือนกระปุกออมสินและแอพพลิเคชั่นที่ถูกออกแบบให้ตอบโจทย์สำหรับคนที่ใช้สมาร์ทโฟน ซึ่งโครงการนี้ได้แนวคิดจากหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช เพื่อให้คนในสังคมมีหลักคิดและหลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิตที่จะนำไปสู่ความยั่งยืน โดยเครือข่ายอนาคตไทยมีแผนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและจะขยายสู่ในวงกว้าง เพื่อสร้างกระแสการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิตอย่างมีสไตล์ เป็นวิถีชีวิตที่ชาญฉลาดในการบริหารจัดการการเงินและทรัพยากรรอบตัว”

Thai-8

นายวิทวัส ชัยปาณี นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยและผู้แทนเครือข่ายอนาคตไทย เล่าถึงแนวคิดการจัดทำสื่อรณรงค์ “อย่าให้ใครว่าไทย” ปี 2560 ว่า “เป็นการสร้างความสนุกในการลงมือปฏิบัติของกลุ่มเป้าหมายเพื่อการปรับเปลี่ยนนิสัยได้อย่างเป็นธรรมชาติ ปฏิทินและ แอปพลิเคชั่น คิดดี…มีตังค์ ถูกพัฒนาให้มีลักษณะที่มีความน่าสนใจ นำเสนอแนวทางการบริหารจัดการการเงินและทรัพยากรรอบตัวแบบง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน ผู้ใช้สามารถปฏิบัติตามได้จริง โดยมีลูกเล่นต่างๆ ที่ดึงดูดใจและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนยุคปัจจุบัน สำหรับ ปฏิทิน คิดดี…มีตังค์ ถูกออกแบบให้สามารถหยอดเงินเหมือนหยอดกระปุกในปฏิทินได้จริง มีคำแนะนำเทคนิคการดำเนินชีวิตให้มีเงินออมมากขึ้นตลอด 365 วัน ด้านแอปพลิเคชันได้พัฒนาให้เข้ากับยุคดิจิตอล กลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่หรือคนที่ใช้สมาร์ทโฟน ให้สนุกกับการออม โดยแอปพลิเคชัน คิดดี..มีตังค์ ถือเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่จะทำให้ผู้ใช้ สามารถประเมินสถานะทางการเงินปัจจุบันกับเป้าหมายทางการเงินที่ตั้งไว้ และเรียนรู้วิธีการ หา ออม ใช้ เงินอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงได้นำปฏิทิน คิดดี..มีตังค์ มาใส่ไว้ในแอปพลิเคชันด้วย และเพื่อสร้างกระแสการรับรู้เรื่องการใช้ชีวิตอย่างมีสไตล์ ให้กับคนไทยในสังคม เครือข่ายอนาคตไทย ได้จัดทำ หนังโฆษณาชุด คิดดี…มีตังค์ เพื่อจุดประกายให้คนหันมาปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่อย่างมีสไตล์ เอาชนะกระแสวัตถุนิยม ลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มการออมให้มากขึ้น โดยมีกำหนดเผยแพร่ทั้งทางสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ในวันที่ 1 เมษายน 2560 นี้”

Thai-5

ด้านเวทีเสวนา ศิลปิน ดารา ตี๋-วิวิศน์ บวรกีรติขจร ผู้มีโอกาสทำงานร่วมกับเครือข่ายอนาคตไทยมาตั้งแต่ต้นได้เล่าประสบการณ์ความประทับใจที่ได้เข้าร่วมเวทีเสวนา คิดดี…มีตังค์ ที่จัดขึ้นในสถานศึกษาทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดที่ผ่านมาว่า “การจัดเสวนาทุกครั้งได้รับการตอบรับจากกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่เป็นอย่างดี โดยนักเรียน นักศึกษาให้ความสนใจเรื่องการบริหารจัดการการเงินเป็นอย่างมาก หลายคนแสดงความคิดเห็นในเวทีเสวนา มีไอเดียที่ดีในเรื่องนี้ ในขณะที่หลายคนก็ยังขาดข้อมูลในเรื่องนี้ ซึ่งเวทีเสวนาไม่สามารถไปจัดได้ทุกที่ ดังนั้นในปีนี้จึงได้ยกระดับการทำงานให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่ในสังคมได้มากขึ้นและสร้างเครื่องมือช่วยในการลงมือปฏิบัติจริง ผ่านเครื่องมือทั้ง ปฏิทิน และแอปพลิเคชัน รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการดี ๆ ที่ได้ช่วยสร้างกระแสการเปลี่ยนแปลง และสร้างเครื่องมือให้คนในสังคมได้ปรับรูปแบบวิถีชีวิตมาสู่ความพอเพียง”

Thai-9

ดาราสาว มะปราง- อลิสา ขุนแขวง ให้มุมมองเรื่องคนรุ่นใหม่กับวิถีชีวิตแบบพอเพียง มีสไตล์ มีสตางค์ ว่า “เป็นเรื่องที่ไม่ยากอย่างที่คิด เพราะเป็นการปรับวิธีคิดในการใช้ชีวิต เปลี่ยนวิธีการในการบริหารจัดการการเงินและทรัพยากรรอบตัวอย่างคุ้มค่า ซึ่งทุกคนสามารถทำได้จริงเพราะ ตัวช่วยอย่างปฏิทิน คิดดี…มีตังค์ ได้เสนอแนวทาง คำแนะนำในการใช้ชีวิตแบบใหม่ มีสไตล์ มีสตางค์ ที่ทำตามได้ง่ายๆ เพราะ เป็นเรื่องใกล้ตัว ซึ่งหากทำตามก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตและเหลือเป็นเงินออมได้” ซึ่งคุณมะปรางได้เล่าถึงประสบการณ์การนำเทคนิคต่าง ๆ ในปฏิทินไปลองใช้ในชีวิตจริงของตนเอง ซึ่งก็มีทั้งที่ทำได้และทำไม่ได้ ซึ่งก็ถือว่าได้เริ่มต้นที่จะปรับเปลี่ยนแล้ว และพร้อมกันนี้ได้เชิญชวนคนรุ่นใหม่มาลองปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต หันมาใช้ชีวิตแบบใหม่ มีสไตล์ มีสตางค์ ด้วยกัน”

Thai-2

ท็อป-พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร ศิลปินที่ใช้ชีวิตแบบมีสไตล์ รักษ์สิ่งแวดล้อม และเป็นอีกบุคคลหนึ่งที่ได้ร่วมโครงการรณรงค์อย่าให้ใครว่าไทยมาตั้งแต่ต้น ได้ร่วมเวทีเสวนาในวันนี้ และพูดคุยกับผู้เข้าร่วมงานถึงมุมมองความคิดเรื่องการใช้ชีวิตพอเพียง ในแบบ มีสไตล์ มีสตางค์ โดยแบ่งปันประสบการณ์ส่วนตัวที่ได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตแล้ว ยังได้แสดงความชื่นชมเครื่องมือตัวช่วยใหม่ของเครือข่ายอนาคตไทยอย่าง แอปพลิเคชัน คิดดี…มีตังค์ ที่เป็นประโยชน์ทำให้สามารถประเมินสถานการณ์ทางการเงินของตนเองกับเป้าหมายทางการเงินที่ตั้งไว้ ได้อย่างสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ รวมถึงให้ความรู้ในเรื่อง การหา การออม และการใช้เงิน อย่างคุ้มค่า โดยในงานคุณท็อป ได้ทดลองเล่นแอปพลิเคชันให้ผู้เข้าร่วมงานได้ชมและร่วมเรียนรู้ไปพร้อมกันอย่างสนุกสนาน

สื่อรณรงค์ “อย่าให้ใครว่าไทย” ปี 2560 ตอน คิดดี…มีตังค์ มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์และช่องทางสื่อขององค์กรสมาชิกเครือข่ายอนาคตไทย มีการทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผ่านหน้า Facebook เครือข่ายอนาคตไทย ร่วมสนุกด้วยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน คิดดี…มีตังค์ พร้อมส่งภาพการแชร์ในโลกโซเชียล เพื่อรับปฏิทิน คิดดี…มีตังค์ และมีการตั้งจุดเชิญชวนให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ที่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ เป็นต้น ซึ่งได้รับความสนใจเป็นจำนวนมาก มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ปฏิทินและแอปพลิเคชัน คิดดี…มีตังค์ ภายในหน่วยงานขององค์กรสมาชิกเครือข่ายอนาคตไทยทั้ง 112 หน่วยงานเพื่อรณรงค์ให้พนักงานภายในองค์กรได้ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต ลด ละ ความฟุ้งเฟ้อ หันมาใช้ชีวิตแบบพอเพียง ใช้ชีวิต แบบมีสไตล์ มีสตางค์ โดยตั้งแต่วัน 23 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ได้เปิดให้เริ่มดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน คิดดี…มีตังค์ จนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2560 มียอดปฏิสัมพันธ์ของคลิป Video ในโลกออนไลน์ จำนวนทั้งสิ้น 2,573,132 วิวและยอดดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน คิดดี…มีตังค์ จำนวน 27,017 ดาวน์โหลด

Thai-1

องค์กรที่สนใจนำสื่อรณรงค์ “อย่าให้ใครว่าไทย” ปี 2560 ไปเผยแพร่สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ contact@tsdf.or.th หรือติดตามวิธีการขอรับปฏิทิน คิดดี…มีตังค์ และรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการ ได้ที่ Facebook เครือข่ายอนาคตไทย” พร้อมทั้งสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “คิดดี…มีตังค์” ได้แล้ววันนี้ที่ App Store / Play Store หรือ Scan QR Code เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  • 54
  •  
  •  
  •  
  •