ไทยเบฟ & GC Group ผนึกกำลัง กู้วิกฤต COVID-19 ส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ 1,000,000 ขวด ให้กระทรวงสาธารณสุข และอสม.ทั่วประเทศ

  • 9
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

ไทยเบฟ และ GC Group สานพลังร่วมกันมอบเจลแอลกอฮอล์ภายใต้ แบรนด์เจลโค (GelCo) ที่ผ่านมาตรฐาน อย. โดย GC Group สนับสนุนผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่ผลิตได้ในประเทศลดการนำเข้า ส่วนไทยเบฟ สนับสนุนผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ เพื่อร่วมกันผลิตเจลแอลกอฮอล์ 1,000,000 ขวด มอบให้กระทรวงสาธารณสุข เพื่อส่งต่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทั่วประเทศ ซึ่งถือเป็นนักรบด่านหน้าในการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19    

นับเป็นการสานพลังความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่าง 2 บริษัทยักษ์ใหญ่ของประเทศไทยที่ต่างก็เป็นองค์กรที่ถูกจัดอันดับให้เป็นองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนระดับโลก ที่มีการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC Group ที่ได้ผนึกกำลังกันออกมาร่วมกู้วิกฤต COVID-19  ด้วยการสนับสนุน  Ethyl Alcohol 72% ในรูปแบบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ สำหรับพกพา ขนาด 50 ซีซี จำนวน 1,000,000 ขวด เพื่อส่งมอบให้กับกระทรวงสาธารณสุขแจกจ่ายไปยังอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม.ทั่วประเทศ โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายสุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับมอบจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC Group

การรับมอบครั้งนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า “ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยที่ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง นั้น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อยากให้ทุกส่วนร่วมมือร่วมใจกัน ซึ่งในวันนี้ถือเป็นความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนที่เข้ามาช่วยขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้รอดพ้นจาก COVID-19 ต้องขอขอบคุณ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมสนับสนุนเจลแอลกอฮอล์จำนวน 1,000,000 ขวด ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และ อสม.ทั่วประเทศ เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และอย่างปลอดภัย”

คุณโฆษิต สุขสิงห์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายพัฒนาความเป็นเลิศ (Executive Vice President Center of Excellence) และ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดกลุ่มธุรกิจต่อเนื่อง บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวว่า “กลุ่ม บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ตระหนักและให้ความสำคัญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นอย่างยิ่ง และได้ให้การสนับสนุนทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนมาตรการต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยควบคุม ป้องกัน และลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ดังจะเห็นได้ว่าไทยเบฟได้มีการส่งมอบแอลกอฮอล์ให้กับโรงพยาบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสถานบริการสาธารณสุข 76 จังหวัด ทั่วประเทศไทย โดยเฉพาะในส่วนของแอลกอฮอล์ ได้มีการส่งมอบไปแล้วกว่า 6 แสนลิตร ที่ยังไม่รวมถึงความช่วยเหลือในด้านอื่น ๆ ของบริษัทในกลุ่มไทยเบฟที่เราได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการมอบเงินบริจาค มอบอาหารและน้ำดื่ม อุปกรณ์ทางการแพทย์ ฯลฯ

สำหรับครั้งนี้เป็นการมอบ Ethyl Alcohol 72% ในรูปแบบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ สำหรับพกพา ขนาด 50 ซีซี  จำนวน 1,000,000 ขวด เพื่อส่งมอบให้กับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อแจกจ่ายไปยังอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม.ทั่วประเทศ ซึ่งถือเป็นการผนึกความร่วมมือครั้งสำคัญร่วมกันกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC Group ซึ่งเป็นพันธมิตรที่ได้มีการดำเนินงานต่าง ๆ ร่วมกันเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาความยั่งยืน 17 ข้อ ขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) ไทยเบฟ จึงได้ร่วมมือกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ต่างได้รับการจัดอันดับเป็น World Industry Leaders Down Jones Sustainability Indices (DJSI) มาร่วมในการสนับสนุนการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อที่จะร่วมกันกู้วิกฤตการณ์ในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นความร่วมมืออันดีระหว่างภาครัฐ และเอกชนที่จะบรรลุเป้าหมายแห่งความยั่งยืนขององค์การสหประชาติ ในข้อ 3.Good Health and Well-being การมีสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งทั้ง ไทยเบฟ และ GC Group การร่วมมือครั้งนี้ก็ถือว่าสิ่งสำคัญคือวัตถุดิบที่ได้จากการผลิตของทั้งสองบริษัท มาร่วมกันประกอบเป็นเจลแอลกอฮอล์ที่มีคุณภาพสูง ซึ่งการส่งมอบในครั้งนี้ ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่เราสามารถที่จะทำให้พี่น้องอสม.ทุกคนมั่นใจว่าได้ใช้ของที่มีคุณภาพ และปลอดภัยในการที่จะเข้าไปดูแลชุมชนต่างๆ และในฐานะตัวแทนคนไทยทุกคน ผมต้องขอเรียนว่าเรารู้สึกภูมิใจ และขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์มที่ได้ทุ่มเทต่อสู้วิกฤติในครั้งนี้ และขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความปลอดภัย และเชื่อว่าประเทศไทยจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้โดยเร็ว”

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC Group กล่าวว่า ด้วยวิสัยทัศน์ของ GC ที่จะเป็นบริษัทผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ในระดับสากลเพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ได้จับมือร่วมกับ กลุ่มบริษัทไทยเบฟ พันธมิตรคู่ค้ารายสำคัญของ GC ทั้งด้านกลยุทธ์ (Strategic Partner) และการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (Sustainability) จัดทำเจลแอลกอฮอล์ ภายใต้แบรนด์เจลโค GelCo โดย GC สนับสนุนวัตถุดิบหลักสำคัญ จำนวน 2 ชนิด ได้แก่ ไตรเอทานอลเอมีน (Triethanolamine: TEA) ซึ่ง GC เป็นผู้ผลิตเพียงรายเดียวในประเทศไทย มีคุณสมบัติในการช่วยให้อนุภาคไอออนนาโนยึดเกาะกับผิวหนังของคน ทำให้คงประสิทธิภาพของการฆ่าเชื้อได้ยาวนาน และ กลีเซอรีน (Glycerine) ระดับฟาร์มาซูติคอลเกรด (Pharmaceutical Grade) มีคุณสมบัติช่วยให้ผิวหนังชุ่มชื้น และไม่ระคายเคืองผิว

นอกเหนือจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการสนับสนุนอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์มายังต่อเนื่องนับจากเกิดวิกฤต ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อดูแลป้องกันบุคลกรทางการแพทย์ อาทิ เสื้อกาวน์ ชุดอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์ ตู้ฆ่าเชื้อโควิเคลียร์ หน้ากากอนามัยป้องกันใบหน้า (Face Shield) เป็นต้น และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั่วประเทศ 77 จังหวัด กว่า 900 โรงพยาบาลและสถานพยาบาล”

นับเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญของภาครัฐ และภาคเอกชน ที่ร่วมผนึกกำลังด้วยจุดมุ่งหมายเดียวกัน ที่ต้องการช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ของชุดปฏิบัติการคัดกรองผู้ป่วยระดับตำบล ซึ่งช่วยดูแลประชาชนในชุมชนให้ปฏิบัติตามระเบียบ ให้อยู่ในมาตรการควบคุมโรคติดต่อแห่งชาติ ส่งผลให้ ณ ขณะนี้ ประเทศไทยมีการดูแลและควบคุมผู้ติดเชื้อโควิด-19 ได้ดีเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อลดลงอย่างต่อเนื่อง  และหยุดยั้งการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ให้ได้เร็วที่สุด

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  • 9
  •  
  •  
  •  
  •