‘โรงแรมเล็ก สร้างแล้ว ทำอย่างไรให้อยู่รอด’ งานเสวนา การตลาดออนไลน์และการสร้างแบรนด์สำหรับโรงแรม

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

Poster-4 (1)

จากภาวการณ์แข่งขันทางธุรกิจขนาดเล็กและขนาดย่อมในธุรกิจโรงแรมที่พักมีความเข้มข้นมากขึ้น ภายใต้สถานการณ์ที่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องและเป็นรายได้หลักของประเทศ ผู้ประกอบธุรกิจสายโรงแรมที่พักต่างจำเป็นต้องแสวงหาความรู้ความเข้าใจเทคนิคต่างๆ ในการบริหารจัดการ ทั้งการบริหารตัวธุรกิจเอง และการบริหารจัดการด้านการขายและการตลาด ไปจนถึงการสร้างแบรนด์ที่เข้มแข็ง

หนังสือ “โรงแรมเล็ก สร้างแล้ว ทำอย่างไรให้อยู่รอด” จัดพิมพ์ขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันแนวคิดจากประสบการณ์ในการบริหารจัดการโรงแรมที่พักขนาดเล็กทั้งระบบของ คุณอมรพรรณ สมสวัสดิ์ ผู้คลุกคลีในวงการโรงแรมมากกว่า 15 ปีในฐานะผู้ลงมือปฎิบัติงานจริง ผู้อ่านจะได้รับแนวทางการปฏิบัติ ตั้งแต่การวางคอนเซ็ปต์ของโรงแรม การวางโครงสร้างราคาขาย การสร้างกิจกรรมทางการตลาด จนถึงการบริหารจัดการทีมให้บริการแบบมีตัวชี้วัด

thethinkwise เชื่อมั่นว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการ SME สายธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม ซึ่งหากทางธนาคารสนใจในการสั่งจองหนังสือเป็นจำนวนเพื่อเผยแพร่ให้กับลูกค้าในกลุ่ม SME สามารถเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thethinkwise.com

และในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 thethinkwise จะจัดงานเสวนา “การตลาดออนไลน์และการสร้างแบรนด์สำหรับโรงแรมที่พักขนาดเล็ก” ขึ้นเพื่อเป็นเวทีพบปะแลกเปลี่ยนระหว่าง คุณอมรพรรณ สมสวัสดิ์ ผู้เขียนหนังสือ กับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมที่พักขนาดเล็กและผู้สนใจในธุรกิจนี้ โดยจะจัดขึ้นในเวลา 13.00น. – 16.30น. ณ Yelo House ซ.เกษมสันต์ 1 ผู้สนใจสำรองที่นั่งจะได้รับหนังสือและแลกเปลี่ยนในเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ไปพร้อมกัน (รายละเอียด https://goo.gl/RMFkFc ) หากท่านสนใจที่จะเข้าร่วมเพื่อนำเสนอเนื้อหาในสื่อของท่านกรุณาติดต่อดิฉันได้โดยตรง

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  •  
  •  
  •  
  •  
  •