ทรู ยินดีต่อคำตัดสินของศาลที่คุ้มครองผู้ใช้คลื่น 900 MHz ต่อเนื่องอีก 30 วัน

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

TrueMoveH-1

ศาลปกครองได้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้ผู้บริโภคบนคลื่น 900 MHz ยังคงใช้บริการได้ต่อไปอีก 30 วัน จนถึงวันที่ 14 เมษายน 2559 เวลา 24.00 น. นั้น ทรูมีความยินดีต่อคำตัดสินของศาลดังกล่าว ที่ได้สร้างความชัดเจนถึงระยะเวลาในการดูแลผู้ใช้บริการในช่วงเปลี่ยนผ่านเป็นเวลา 30 วัน ซึ่งหลังจากนั้นเป็นต้นไป การดำเนินกิจการในใบอนุญาตของทรูจะเป็นไปด้วยความสมบูรณ์ภายใต้กรอบเงื่อนไขของการประมูลอย่างแท้จริง ซึ่งความชัดเจนนี้จะส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นของนักลงทุน ทั้งในและต่างประเทศทีมีต่อกระบวนการประมูลและการแข่งขันโดยเสรีและเป็นธรรมของประเทศไทย

พร้อมกันนี้ เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างสมบูรณ์ ทรูยินดีที่จะปรับกำหนดการ เร่งสร้างเครือข่าย 2G บนคลื่น 900 /1800 MHz ให้สามารถครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ เทียบเคียงกับระบบ 2G ของเอไอเอสเดิม ให้ทัน 14 เมษายน 2559 เพื่อให้ประชาชนไม่ได้รับผลกระทบจากซิมดับ ผู้ใช้บริการจึงมั่นใจได้ว่าจะสามารถใช้บริการบนคลื่น 900 MHz บนเครือข่ายของทรูมูฟ เอช ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้บริโภคชาวไทยทุกคน

ทั้งนี้ สำหรับผู้ใช้บริการบนคลื่น 900 MHz ที่ได้รับการดูแลให้ใช้งานได้ต่อเนื่องอีก 1 เดือนนั้น ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ผู้ใช้บริการจะเร่งทำการย้ายค่าย เพื่อให้สามารถใช้บริการด้วยเบอร์เดิมได้และซิมไม่ดับ โดยทรูมูฟ เอช จึงได้จัดแคมเปญพิเศษการใช้งาน เครือข่าย 2G บนคลื่น 900 /1800 MHz ทั่วประเทศ เพื่อรองรับก่อนวันสิ้นสุดการดูแลใน เวลา 24.00 น.ของวันที่ 14 เมษายน 2559

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  •  
  •  
  •  
  •  
  •