UTCC ลงนามความร่วมมือกับ บีอีซี เวิลด์

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

 

ดร.รวิดา วิริยกิจจา (คนกลาง) คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC)  ผู้แทนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ คุณอภิชาติ์ หงษ์หิรัญเรือง (คนที่สองจากขวา) กรรมการผู้อำนวยการ สายธุรกิจ บีอีซี สตูดิโอ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้แทนจากสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน จำนวน 11 สถาบัน เพื่อให้การสนับสนุนการรับสมัครงานและการฝึกงานของนักศึกษาและศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ในการสรรหาคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานกับบริษัท และความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ณ ห้องประชุมชั้น 31 อาคารมาลีนนท์ 1 บริษัท บีอีซีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) เขตคลองเตย กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  •  
  •  
  •  
  •  
  •