“มูลนิธิเวชดุสิตฯ เชิญชม และแชร์หนังสั้น ความฝันไม่มีวันพิการ ปี 2 เดอะ ฮีโร่ เพื่อโอกาสสู่ชีวิตที่ดีกว่าของผู้พิการ”

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

ถ้าหากคนเรามีความฝัน มองเห็นเป้าหมายที่ชัดเจน ย่อมสามารถฝ่าฟัน และก้าวเดินไปสู่ความสำเร็จได้ แต่สำหรับคนกลุ่มหนึ่ง กว่าที่พวกเขาจะเดินไปสู่ความฝัน หรือทำสิ่งที่ปราถนาให้เป็นความจริงได้นั้น ต้องอาศัยทั้งความเชื่อมั่น หัวใจที่เข้มแข็ง และความปราถนาอันแรงกล้าที่จะลงมือทำ

Vejdusit-3

มูลนิธิเวชดุสิต ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  โดยการกำกับดูแลของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS เห็นความสำคัญในการสร้างความตระหนักให้สังคมในเรื่อง ศักยภาพของคนพิการ จึงจัดทำหนังสั้น ความฝันไม่มีวันพิการ ปีที่ 2 เดอะฮีโร่ เพื่อสื่อสารความคิดนี้สู่สังคม โดยขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วม ร่วมรับชม และแชร์หนังสั้น ทาง Facebook: Vejdusit Foundation และ ทาง Youtube ความฝันไม่มีวันพิการ ปี 2” เพื่อกระจายความคิดดีๆ สู่สังคม พร้อมทั้งร่วมให้กำลังใจคนพิการก้าวข้ามข้อจำกัดทางร่างกาย และฝ่าฟันความฝันที่ไม่มีวันพิการให้สำเร็จ รวมทั้งเปิดโอกาสทางอาชีพ เพื่อให้พวกเขาสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับสังคม

สำหรับกลุ่มผู้พิการ เพียงแค่ความฝัน และความพยายามของพวกเขาเพียงอย่างเดียว ไม่อาจนำพาพวกเขาไปสู่ชีวิตปลายทางที่ต้องการได้ เนื่องจากปัจจัยทางสังคมหลายด้าน ส่งผลต่อโอกาสในการประกอบอาชีพของพวกเขา หลายครั้งที่สังคมจำกัดความสามารถของคนพิการ เพียงเพราะเห็นว่าพวกเขาเหล่านั้นมีสภาวะทางร่างกายที่ไม่สมบูรณ์ ดังจะเห็นได้จากภาพการจ้างงานที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน กฎหมายกำหนดให้บริษัทและองค์กรต่างๆที่จะต้องมีการจ้างงานผู้พิการ  1 คน : พนักงานทุก ๆ 100 คน สิ่งที่เกิดขึ้นคือหน่วยงานและห้างร้านเลือกที่จะไม่จ้างงานโดยตรง แต่ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กว่า 2,000 ล้านบาท (ตามมาตรา 34) ส่งผลให้คนพิการกว่า 20,000 คนพลาดโอกาสในการประกอบอาชีพ จึงเป็นเรื่องที่น่าเสียดาย ที่สังคมไทยไม่กล้าเปิดรับศักยภาพของผู้พิการ ทั้งที่

Vejdusit-1

ความเป็นจริง คนพิการเขามีศักยภาพในตัวเอง มีความฝันที่สวยงาม และมีพลังที่พร้อมจะสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับสังคม ขอเพียงสังคมมองเห็นคุณค่ายอมรับ และที่สำคัญคือการให้โอกาส

ผู้ที่สนใจสนับสนุนอนาคตที่ดีกว่าสำหรับผู้พิการ สามารถรับชม และแชร์หนังสั้น ความฝันไม่มีวันพิการ ปี 2 เดอะฮีโร่ ได้ทาง Facebook: Vejdusit foundation และ ทาง Youtube ความฝันไม่มีวันพิการ ปี 2

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  •  
  •  
  •  
  •  
  •