โรงพยาบาลเวชธานีเพิ่มมาตรการรับมือผู้ป่วย COVID-19

  • 21
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

โรงพยาบาลเวชธานีเพิ่มมาตรการรับมือ COVID-19 ติดตั้งกล้องเทอร์โมสแกนประสิทธิภาพเดียวกับสนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมเปิด ARI Clinic เพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการและคัดกรองผู้ป่วยต้องสงสัย

จากกรณีโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ทางโรงพยาบาลเวชธานีได้เฝ้าระวังและป้องกันตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเข้มงวด และขณะนี้ยังไม่มีผู้ป่วยที่ต้องสงสัยเข้ามาปะปน โดยโรงพยาบาลได้ออกมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อดังกล่าว เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ ผู้ป่วย และความปลอดภัยของพนักงาน ด้วยการเปิดประตูทางเข้า-ออก 1 ทาง รวมทั้งจัดเตรียมทีมพยาบาลและเจ้าหน้าที่ประจำจุดดังกล่าว พร้อมติดตั้งกล้องเทอร์โมสแกนและเปิดกล้อง ตั้งแต่เวลา 08.00-22.00 น. ที่บริเวณจุดคัดกรองเพื่อเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด หากตรวจพบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สงสัยที่มีไข้มากกว่าหรือเท่ากับ 37.5 องศาเซลเซียส จะคัดแยกผู้ป่วยไปยัง Acute Respiratory Infection Clinic หรือ ARI Clinicเพื่อความรวดเร็วในการให้บริการ โดยทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่เฉพาะทางที่ได้รับการอบรมสำหรับดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ

นอกจากนี้ ทางโรงพยาบาลได้จัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดลิฟต์และสิ่งสัมผัสอื่น ๆ ที่ต้องใช้งานร่วมกันด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการจัดลิฟต์สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ต้องสงสัยแยกออกจากลิฟต์ของผู้รับบริการอื่น ๆ ขณะเดียวกันได้ประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำการดูแลตัวเองในเรื่องการติดเชื้อตามจุดต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาล พร้อมทั้งติดตั้งเจลล้างมือไว้ทุกจุดเพื่อป้องกันการติดเชื้อตามมาตรฐานสากล

โรงพยาบาลเวชธานียังให้ความสำคัญในการซักซ้อมแผนการรับ – ส่งผู้ป่วยที่ต้องสงสัยหรือติดเชื้อ และในส่วนของบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้เกี่ยวข้องที่จะต้องสัมผัสผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อ จะใส่อุปกรณ์ป้องกันตามมาตรฐานสากลเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว รวมทั้งติดตามสถานการณ์และมาตรการต่าง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาโรงพยาบาลเวชธานีได้เคยออกมาตรการต่าง ๆ ในกรณีที่มีการระบาดของโรค อาทิ โรคระบาดซาร์ส เมื่อปี พ.ศ. 2546 โรคระบาดไข้หวัดนกในปี พ.ศ. 2547 การแพร่ระบาดของโรคไวรัสอีโบลา และการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ 2012 (โรคเมอร์ส) เมื่อปี พ.ศ.2557 ซึ่งมาตรการต่าง ๆ ที่เคยออกมาถือว่าได้ผลดี ไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อในโรงพยาบาล ดังนั้นขอให้ผู้เข้ารับบริการมั่นใจในการดูแลรักษาและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อของโรงพยาบาลเวชธานีว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล


  • 21
  •  
  •  
  •  
  •