ทีวีดั้งเดิม VS ทีวีออนไลน์ เราใช้เวลาไปกันสื่อไหนมากกว่ากัน

  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  

เป็นที่ทราบกันดีว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคในทุกวันนี้ ส่วนใหญ่จะดูทีวีไปด้วย เล่นเน็ตไปด้วย แต่ทว่า ทีวีแบบดั้งเดิมก็ยังเป็นส่วนสำคัญที่สุดสำหรับผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในการเข้าถึงคอนเทนต์ต่างๆ เพราะเป็นช่องทางหลัก มีคอนเทนต์หลายประเภทให้เลือกดู แต่ทีวีออนไลน์ส่วนใหญ่จะนิยมใช้ในการดูย้อนหลังมากกว่า

โดย Globalwebindex ได้ทำการสำรวจพฤติกรรมของผู้ใช้อินเตอร์เน็ต ที่มีอายุระหว่าง 16-64 ปี จาก 33 ประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยด้วย พบว่า บทบาทของทีวีออนไลน์กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2012 จนถึงปี 2015 ปัจจุบันผู้ใช้อินเตอร์เน็ตจะดูทีวีออนไลน์มากขึ้น จากเดิมที่มี 19% เพิ่มขึ้นเป็น 23% ซึ่งส่วนใหญ่มาจากกลุ่มวัยรุ่น ส่วนการดูทีวีแบบดั้งเดิมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตจะใช้เวลาดูทีวีเกือบ 3 ชั่วโมงต่อวัน

2nd-Sep-2015-A-Quarter-of-Daily-TV-Viewing-Now-Done-Online

พฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตเมื่อแบ่งตามอายุ

โดยรวมแล้วกลุ่มวัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 16-24 ปี ใช้เวลาออนไลน์มากที่สุดต่อวันเกือบ 8 ชั่วโมง

media by age-2

และเมื่อแบ่งตามประเทศ พบว่า ทุกประเทศจะดูทีวีแบบเดิมมากกว่าการดูทีวีออนไลน์ ประเทศไทยก็เช่นกัน และประเทศที่ดูทีวีมากที่สุดต่อวันคือ สหรัฐฯ ส่วนประเทศที่ดูทีวีออนไลน์เยอะที่สุดจาก 33 ประเทศที่สำรวจคือ ประเทศไทย

liner vs online in 2015

แหล่งที่มา


  • 1
  •  
  •  
  •  
  •