คนเอเชียปลื้ม “CSR แบรนด์”

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ผลสำรวจชี้ผู้บริโภคชาวเอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจีน, ญี่ปุ่นและอินเดียจะให้ความสนใจและชื่นชอบแบรนด์ที่ทำกิจกรรมเพื่อสังคม หรือ CSR มากเป็นพิเศษ

donationจากผลสำรวจล่าสุดของ Edelman พบว่า 59% ของผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นคิดว่าบริษัทต่างๆควรต้องให้น้ำหนักสำคัญกับเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมเท่าๆกับเรื่องธุรกิจ ในขณะที่ 56% ของผู้บริโภคชาวอินเดียและ 53% ของผู้บริโภคชาวจีนก็มีความคิดเห็นตรงกันเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ซึ่งเป็นสิ่งบ่งชี้ว่าความรับผิดชอบต่อสังคมมีผลโดยตรงกับความนิยมที่มีต่อแบรนด์

ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะยอมจ่ายในราคาที่สูงขึ้น เพื่อแลกกับความมั่นใจว่าสินค้านั้นๆมาจากบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดย 67% ของผู้บริโภคในทั้ง 3 ประเทศให้ความเห็นว่าบริษัทควรจะลดการโฆษณาสินค้าให้น้อยลงและมุ่งเน้นไปในเรื่องสิ่งแวดล้อมมากกว่าเดิม

ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ 89% ของผู้บริโภคในญี่ปุ่นต้องการใช้รถยนต์ไฮบริด ซึ่งมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่ารถยนต์ทั่วไป โดยให้ความเห็นว่าความหรูหราของรถนั้นเป็นเรื่องรองลงมา จึงทำให้รถยนต์อย่าง Toyota Prius ซึ่งเป็นรถไฮบริดได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน ในขณะเดียวกันผู้บริโภคชาวจีนกว่า 62% ต้องการที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าที่จะคำนึงถึงขนาดของบ้าน

ดังนั้น ทิศทางการตลาดในอนาคตของแบรนด์ต่างๆ น่าจะต้องมีการรวมเอาหัวข้อเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ CSR เข้าเป็นหนึ่งเดียวกับการสร้างแบรนด์ ทั้งนี้เพื่อสร้างความแตกต่างและเพิ่มคุณค่าของแบรนด์ในสายตาผู้บริโภค

Source:  Brandage
logo_brandage


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
CLOSE
CLOSE