#เยาวรุ่น ยุคใหม่ใส่ใจความสำเร็จในชีวิต ผลสำรวจเผย LinkedIn ได้รับความนิยมสูงมากขึ้นในกลุ่ม GenY-Gen Z

 • 367
 •  
 •  
 •  
 •  

หากบอกอย่างขำๆ ว่า คนยุคใหม่เท้าต้องเล่นเซิร์ฟสเก็ต ปากคาบครัวซอง หูฟัง Clubhouse ถึงจะตามยุคตามสมัยได้ทัน แต่ถึงกระนั้นเราก็พบว่า ปัจจุบันคนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญกับสิ่งต่างๆ ที่เป็นเรื่องใหญ่และเรื่องหนักๆ มากขึ้น เห็นได้จากบทบาทต่างๆ ของวัยรุ่นที่กล้าแสดงจุดยืนทางการเมือง ใส่ใจมูฟเมนต์ในต่างประเทศ และให้ความสำคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย รวมไปถึงยังพบว่า ปัจจุบันคนรุ่นใหม่ในไทยให้ความสำคัญกับการประสบความสำเร็จในชีวิต การพัฒนาทักษะใหม่ๆ ให้ตัวเองอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนความมั่นคงทางการเงิน

จาการเปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจจาก Media Donuts บริษัทผู้ให้บริการด้านสื่อโฆษณา และเป็นตัวแทน emerging media planform ในประเทศไทย เปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจ เกี่ยวกับกลุ่ม Gen Y (อายุระหว่าง 24-40 ปี) และ Gen Z (อายุระหว่าง 6-24 ปี) (ข้อมูลจาก Salesforce 2021) ดังนี้

 

Gen Yและ Gen Z ให้ความสำคัญเรื่องความสำเร็จ-การเงิน

 • 65% ของ Gen Y และ Gen Z  เห็นด้วยว่าการประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นเรื่อง สำคัญสำหรับพวกเขา
 • 63% ของ Gen Y และ Gen Z  ให้ความสนใจที่จะพัฒนาทักษะใหม่ๆ ให้กับชีวิต
 • 53% ของ Gen Y และ Gen Z ต้องการมีความมั่นคงทางการเงิน

 

ใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษาหาความรู้ – พัฒนาตัวเอง

นอกจากนี้ คนรุ่นใหม่ยังใช้อินเตอร์เน็ต เพื่อการศึกษาหาความรู้และพัฒนาตัวเอง เห็นได้ชัดจากความนิยมของ Podcast ที่เพิ่มมากขึ้น

 • 40% ของ Gen Y และ Gen Z ใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษาหาความรู้
 • คนรุ่นใหม่ใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อฟัง Podcast โดย 52% ของ Gen Y และ Gen Z ใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการฟัง Podcast ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบเสียงหรือวิดิโอ

เมื่อศึกษาเพิ่มเติม ยังพบว่าปัจจุบันคนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญกับหน้าที่การงานเพิ่มขึ้นอีกด้วย ซึ่งอาจจะผิดไปจากภาพจำเดิมๆ ที่มักจะมองว่า คนรุ่นใหม่ไม่ค่อยใส่ใจ หรือสนใจแต่เรื่องเบาสมอง

 • 56% ของ Gen Y และ Gen Z  ในไทย เห็นด้วยว่าตัวเองเป็นกลุ่มคนที่ให้ความสำคัญกับหน้าที่การงาน

 

LinkedIn ได้รับความนิยมมากขึ้นในหมู่วัยรุ่น Teenage

หนึ่งใน social media หรือสื่อ ที่เด่นชัดเรื่องของการใช้งาน เพื่อการหาโอกาสในหน้าที่การงาน การพัฒนาทักษะใหม่ๆ ความก้าวหน้า และความสำเร็จในชีวิตคือ LinkedIn และคนรุ่นใหม่เริ่มให้ความสำคัญมากขึ้น และไม่ใช่พื้นที่ที่มีแต่รุ่นใหญ่วัยทำงานระดับซีเนียร์อย่างที่เราอาจจะเคยเข้าใจ เพราะจากงานศึกษาล่าสุดจาก GlobalWebIndex พบว่า บนแพล็ตฟอร์ม LinkedIn ปัจจุบันเกือบครึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ Gen Y และ Gen Z

 • เกือบ 50% ของผู้ใช้งาน LinkedIn ในประเทศไทยเป็นกลุ่มคนอายุ 16-34 ปี

นอกจากนี้ เราอาจจะเคยเข้าใจว่าเหล่าคนรุ่นใหม่ มี LinkedIn ไว้เพื่อหางาน แต่จากงานศึกษาของ GlobalWebIndex พบว่า สิ่งที่เหล่า Gen Z และ Gen Y ทำมากที่สุด คือ “การรับชมวิดิโอ” ที่แชร์โดยบริษัทที่มีชื่อเสียงหรือบัญชีอื่นๆ ที่พวกเขาติดตามในเครือข่าย LinkedIn ของพวกเขา รองลงมาคือการใช้ LinkedIn เพื่อติดตามบริษัทหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงต่างๆ และถัดมาคือการใช้เพื่อหาโอกาสในงาน

 • 41% ของ Gen Z และ Gen Y ที่ใช้ LinkedIn ในประเทศไทย ใช้เพื่อรับชมวิดิโอ
 • 8% ของ Gen Z และ Gen Y ที่ใช้ LinkedIn ในประเทศไทย ใช้เพื่อติดตามบริษัทต่างๆ หรือบุคคลที่มีชื่อเสียง
 • 6% Gen Z และ Gen Y ที่ใช้ LinkedIn ในประเทศไทย ใช้เพื่อหาโอกาสในงาน

 

วัยรุ่นที่ใช้งาน อินเตอร์เน็ต แตกต่างจากกลุ่มที่ใช้งาน LinkedIn

จากผลการศึกษาของ GlobalWebIndex เมื่อลองเปรียบเทียบ Gen Z และ Gen Y ที่เป็นผู้ใช้งาน LinkedIn กับ Gen Z และ Gen Y ที่เป็นผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต ทั่วไปในประเทศไทย พบข้อมูลที่น่าสนใจที่เกี่ยวกับทัศนคติและมุมมองชีวิต ซึ่งมีความแตกต่างกันหลายจุด ดังนี้

 

 • บน LinkedIn เหล่าคนรุ่นใหม่ Gen Z และ Gen Y มีแนวโน้มจะอยากเรียนรู้ ทักษะใหม่ๆ รอบตัวมากกว่า Gen Z และ Gen Y ที่เล่นอินเตอร์เน็ตทั่วไปถึง 26%
 • บน LinkedIn คน Gen Z และ Gen Y มีความต้องการที่จะรู้สึกว่าตัวเองประสบความสำเร็จมากกว่า Gen Z และ Gen Y ที่เล่นอินเตอร์เน็ตทั่วไปถึง 20%
 • บน LinkedIn คนรุ่นใหม่ Gen Z และ Gen Y มีความต้องการที่จะท้าทายความสามารถของตัวเองมากกว่า Gen Z และ Gen Y ที่เล่นอินเตอร์เน็ตทั่วไปถึง 51%
 • บน LinkedIn คนรุ่นใหม่ Gen Z และ Gen Y มีความต้องการที่จะโดดเด่นเป็นที่ยอมรับและได้รับความสนใจมากกว่า Gen Z และ Gen Y ที่เล่นอินเตอร์เน็ตทั่วไปถึง 56%
 • บน LinkedIn คนรุ่นใหม่ Gen Z และ Gen Yมีแนวโน้มจะเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองมากกว่า Gen Z และ Gen Y ที่เล่นอินเตอร์เน็ตทั่วไปถึง 41%
 • บน LinkedIn คนรุ่นใหม่ Gen Z และ Gen Y มีแนวโน้มจะตอบแทนกลุ่มสังคมและชุมชนมากกว่า Gen Z และ Gen Y ที่เล่นอินเตอร์เน็ตทั่วไปถึง 80%

 

โอกาสของ แบรนด์ ใน LinkedIn

ดังนั้น LinkedIn จึงเป็นมากกว่าพื้นที่ที่เอาไว้ใช้หาโอกาสในงานใหม่ แต่คือ พื้นที่ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่เชื่อมั่นในความสามารถของตัวเอง ต้องการพัฒนาทักษะใหม่ๆ ให้ตัวเอง เพื่อเปลี่ยนแปลงทั้งตัวเองและสังคม และมองหาความสำเร็จให้ชีวิต

ดังนั้น โอกาสของแบรนด์ใน LinkedIn จึงไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงาน หาคน แต่เป็นอะไรก็ได้ที่มีส่วนช่วยให้ผู้คนได้เพิ่มขีดความสามารถของตน และ ไปสู่ความสำเร็จในชีวิต

 

กลุ่มวัยรุ่นที่อยู่บน LinkedIn คือกลุ่มที่มีรายได้สูง

ทั้งนี้ กลุ่มคนรุ่นใหม่บน LinkedIn ยังเป็นกลุ่มคนที่มีแนวโน้มเป็นคนที่มีระดับรายได้สูง และเต็มใจที่จะซื้อสินค้าที่มีความพรีเมี่ยม เพราะกลุ่ม Gen Z และ Gen Y บน LinkedIn เป็นกลุ่มที่มีรายได้ค่อนข้างสูง

 • Gen Z และ Gen Y บน LinkedIn มีแนวโน้มจะจัดอยู่ในกลุ่มที่มีรายได้ต่อปีในระดับสูง มากกว่าประชากรอินเตอร์เน็ตโดยทั่วไปถึง 53%
 • Gen Z และ Gen Y บน LinkedIn มีแนวโน้มจะซื้อสินค้าพรีเมี่ยมมากกว่า Gen Y และ Gen Z ที่เล่นอินเตอร์เน็ตทั่วไปถึง 101%

 

ดังนั้น LinkedIn จึงเป็นโอกาสที่แบรนด์จะเริ่มเข้าถึงคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นลูกค้าที่มีคุณค่าสูง และมีกำลังซื้อในอนาคตได้ตั้งแต่วันนี้

หากแคมเปญไอเดียของแบรนด์สอดคล้องกับความสนใจหรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมาย ความสำเร็จ การพัฒนาทักษะ การเสริมสร้างความมั่นใจ การเปลี่ยนแปลงตัวเอง แบรนด์สามารถเข้าถึงผู้คนบน LinkedIn เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของด้วยโซลูชั่น สำหรับโฆษณาที่น่าสนใจ เช่น

 

 

บทสรุป

อาจพอสรุปได้ว่า แบรนด์และนักการตลาด LinkedIn ไม่ควรมองแพล็ตฟอร์มนี้เป็นแค่ช่องทางในการรีครูทคนหรือพื้นที่ในการหางานเท่านั้น แต่ยังสามารถเป็นพื้นที่ในการทำ Marketing ดีๆ ได้อีกด้วย โดยเฉพาะกับกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่นวัยทำงาน First Jobber ไม่เฉพาะแค่วัยผู้ใหญ่เท่านั้นแล้ว.

 

Source:

 • MediaDonuts
 • GlobalWebIndex
 • LinkedIn Business Solutions, https://business.linkedin.com

 • 367
 •  
 •  
 •  
 •  
pigabyte
การเรียนรู้ไม่มีวันจบสิ้น มาเรียนรู้และสนุกไปกับบทความ จาก MarketingOops! กันนะคะ แล้วเราจะได้ค้นพบว่าโลกของ Marketing นั้น So Sexy and Cool!
CLOSE
CLOSE