พฤติกรรมการใช้ Smart Device

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Nielsen กับผลการสำรวจการใช้อินเทอร์เน็ตผ่าน Smart Devices ทั้งหลายซึ่งรวมถึง Tablet, eReaders และ Smartphones ในแง่ของการใชง่าย ที่ไหน เมื่อไหร่ กับผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้ Smart Devices เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจำนวน 12,000 คน

การใช้งาน Smart Devices ตามสถานการณ์

3 อันดับการใช้งาน Tablets

 • 70% ใช้ Tablet ในขณะดูทีวี
 • 57% ใช้ Tablet ขณะพักผ่อนบนเตียงนอน
 • 41% ใช้กับเพื่อนและครอบครัว

3 อันดับการใช้งาน eReaders

 • 61% ใช้ขณะพักผ่อนบนเตียงนอน
 • 39% อื่นๆ
 • 35% ใช้ขณะดูทีวี

3 อันดับการใช้งาน Smartphones

 • 68% ใช้ขณะดูทีวี
 • 59% ใช้ระหว่างการรอคอย
 • 59% ใช้ขณะวิ่ง หรือช้อปปิ้ง

ช่วงเวลาการใช้งาน Smart Devices มากที่สุด

3 อันดับช่วงเวลาที่ใช้ Tablets

 • 30% ใช้มากสุดขณะดูทีวี
 • 21% ใช้มากสุดขณะพักผ่อนบนเตียง
 • 13% ใช้มากสุดขณะทำกิจกรรมอื่นๆ

3 อันดับช่วงเวลาที่ใช้ eReaders

 • 37% ใช้มากสุดขณะพักผ่อนบนเตียง
 • 25% ใช้มากสุดขณะทำกิจกรรมอื่นๆ
 • 15% ใช้ขณะดูทีวี

3 อันดับช่วงเวลาที่ใช้ Smartphones

 • 20% ใช้มากสุดขณะดูทีวี
 • 19% ใช้มากสุดขณะทำกิจกรรมอื่นๆ
 • 12% ใช้มากสุดขณะรอคอย
 • 12% ใช้มากสุดกับเพื่อนและครอบครัว

[via Nielsen Company]


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Tukko Nathida
ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ MarketingOops.com กับความตั้งใจในการนำเสนอเนื้อหาที่ทันเหตุการณ์ และเกิดประโยชน์ ให้สามารถนำเนื้อหาความรู้ และ Insight ไปต่อยอดกับอนาคตของธุรกิจ และการทำงานที่เกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยี ครีเอทีฟ การตลาด โฆษณา และสตาร์ทอัพ