เผย Insight คนอยากแต่งงาน 3 ใน 4 บอกว่า ผู้หญิงสามารถขอผู้ชายแต่งงานได้

  • 259
  •  
  •  
  •  
  •  

shutterstock_285496586-700

ว่ากันว่าเดี๋ยวนี้แต่งงานไม่เหมือนแต่ก่อน ที่ผู้ชายต้องคุกเข่าขอผู้หญิงแต่งงาน มีผลสำรวจจาก YouGov ที่เก็บข้อมูลจากประชากรในเอเชียแปซิฟิก รวม 9,200 คน ในประเทศออสเตเลีย, ฮ่องกง, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, เวียดนาม และไทย เกี่ยวกับค่านิยมของการแต่งงาน โดยครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามบอกว่า แหวนแต่งงานควรมีราคาอย่างน้อยเงินเดือน 1 เดือน และชาวออสเตรเลียกล่าวว่า ใครจะขอแต่งงานก่อนก็ได้ เพศไม่สำคัญเสมอไป

นอกจากนี้ 66% ของผู้ตอบแบบสอบถามเชื่อว่า ผู้ชายควรเป็นฝ่ายขอผู้หญิงแต่งงาน ซึ่งในหลายประเทศในเอเชียแปซิฟิกก็คิดแบบนี้เช่นกัน โดยอินโดนีเซียเห็นด้วย 86%, ฟิลิปปินส์ 76% และไทย 78% แต่แม้ว่าคนส่วนใหญ่จะเห็นด้วยกับการที่ผู้ชายเป็นฝ่ายขอแต่งงาน ทว่า 74% ของผู้ตอบแบบสอบถามบอกว่า หากผู้หญิงจะเป็นฝ่ายขอก็รับได้

ในส่วนขององค์ประกอบสำคัญในการขอแต่งงาน 88% มองว่า “แหวนแต่งงาน” สำคัญมากและจำเป็นต้องมี ในกรณีที่ไม่มีแหวน 54% บอกว่า ดอกไม้ก็ได้ และ 36% ต้องคุกเข่าขอแต่งงาน

เมื่อเจาะลึกลงไป แหวนแต่งงานที่อยากได้ 46% เลือกแหวนเพชร 37% แหวนทองที่ดูทันสมัย นอกจากนี้ ผลสำรวจยังระบุอีกว่า คนจีน, ไทย และฟิลิปปินส์ ใช้เงินไปกับแหวนแต่งงานมากที่สุด ซึ่งมากกว่า 1 เดือน แต่น้อยกว่า 3 เดือน

 

Source

 


  • 259
  •  
  •  
  •  
  •  
CLOSE
CLOSE