[Infographic] 7 ทักษะที่นักการตลาดไม่ควรลืม

  • 24
  •  
  •  
  •  
  •  

ในปัจจุบันการพัฒนาทักษะการทำงานถือเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ไม่ควรมองข้าม โดยเฉพาะในแวดวงของนักการตลาด ยิ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะต้องจับกระแส สำรวจเทรนด์ วิเคราะสถิติต่างๆ แล้วทราบหรือไม่ว่าอะไรคือทักษะที่สำคัญที่สุดของนักการตลาด นี่คือ Infographic ที่รวบรวม 7 ทักษะที่องค์กรต่างๆ คาดหวังจากนักการตลาดของพวกเขา ดังนี้

1. Analytics ต้องมีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ได้เป็นอย่างดี อาทิ ข้อมูลของผู้ที่เข้าเว็บไซต์ พฤติกรรมการใช้งานอินเตอร์เน็ต ฯลฯ

2. Social Media ต้องมีการวางแผนการใช้สื่อออนไลน์ เรียนรู้จุดเด่น-จุดด้อยของสื่อออนไลน์ต่างๆ ได้ เช่น Facebook, Instagram, Google+ และ SlideShare

3. Data Visualization การรวบรวมข้อมูลในเชิงปริมาณ ไม่ว่าจะเป็นตัวเลข แผนภูมิ กราฟ และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งเมื่อนำมารวมกันแล้วต้องดูง่าย สะอาดตา และไม่รกเกินไป

4. Technical Skills ทักษะที่จำเป็นอย่างหนึ่งของนักการตลาดคือการสร้างคอนเท้นต์หรือพรีเซนต์เทชั่น ทั้งนี้อาจไม่ถึงกับต้องเป็นสร้างสรรค์ผลงานเหมือนมืออาชีพก็ได้ แต่ก็ต้องมีความรู้ในการนำเสนองาน อย่างมืออาชีพ ไม่ใช่มีเพียงขั้นพื้นฐาน

5. Teamwork เพื่อให้การติดต่อประสานงานสะดวกขึ้น การทำงานเป็นทีมจึงมีความสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะนักการตลาดเพราะต้องร่วมงานกับคนหลายกลุ่ม

6. Newsjacking มีความพร้อมในทุกสถานการณ์ มีความรวดเร็วในการจัดการกับวิกฤตต่างๆ ได้รวดเร็ว นอกจากนี้ เมื่อมองเห็นโอกาสทางการตลาดก็ต้องนำมาใช้ประโยชน์ได้ทันที

เช่น กรณีแบรนด์โอรีโอ้ ที่ใช้โอกาสจากเหตุการณ์ไฟดับในการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลรายการใหญ่ที่สุดของชาวอเมริกัน ซึ่งโอรีโอ้ได้รีทำโฆษณาชิ้นหนึ่งด้วยความรวดเร็ว โดยใช้ Twitter เป็นการกระจายข่าว ทำให้มีคน Retweet กว่าหนึ่งพันครั้งภายในครึ่งชั่วโมง โดยโฆษณาชิ้นนี้บอกว่า “You can still dunk in the dark”

7. Soft Skills การมีไอคิวสูงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ ไม่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน หากขาดการพัฒนา Soft Skill อย่างต่อเนื่อง คุณต้องมีทักษะหรือความชำนาญในการบริหารคน และอารมณ์ของคน ซึ่งทักษะนี้อาจไม่เกี่ยวกับงานด้านใดด้านหนึ่งโดยตรง แต่เป็นตัวผลักดันให้การทำงานประสบความสำเร็จและก้าวหน้าได้

เรียกได้ว่า Soft Skill เป็นลักษณะส่วนบุคคลที่ต้องสัมพันธ์กับความฉลาดทางอารมณ์ เช่น ทักษะการสื่อการ การแก้ปัญหา การสร้างแรงจูงใจ การคิดเชิงกลยุทธ์ รวมถึงการจัดการกับอารมณ์ของตัวเอง

seven-skills-new-marketers-need-to-succeed

 

แหล่งที่มา


  • 24
  •  
  •  
  •  
  •