[Infographic] อัตราการใช้อินเตอร์เน็ต ปี 2013 VS 2014 เทียบกันนาทีต่อนาที

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

tech-spartan-60-seconds-hilight

ในปีที่ผ่านมา อัตราการใช้งานอินเตอร์เน็ตของคนทั่วโลกได้เติบโตขึ้นอย่างมาก ซึ่งเราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในนั้น ไม่ว่าจะเป็นการส่งอีเมล หรือการใช้งาน Social Media ต่างๆ TechSpartan.co.uk จึงได้ทำการรวบรวมข้อมูล และจัดทำ Infographic เพื่อแสดงการเปรียบเทียบสถิติการใช้อินเตอร์เน็ตระหว่างปี 2013 และปี 2014

สถิติที่น่าสนใจในปี 2014 ดังนี้
• มีการทวิตข้อความและรูปภาพ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 24.78%
• ใช้กูเกิลค้นหา เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 1.9%
• อัปโหลดภาพใน Instagram เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 76.31%
• อัปโหลดภาพใน Pinterest เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 25.92%
• อัปโหลดวิดีโอในยูทูป เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 197%
• Apple Apps ดาว์นโหลด เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 35.6%
• การซื้อ-ขาย ใน Amazon ต่อนาที เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 20.8%
• การอัปโหลดใน Spotify เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 55.5%
• การอัปโหลดใน Vines 25%
• การส่งอีเมล์ อยู่ที่ 7.3%

tech-spartan-60-seconds-001

tech-spartan-60-seconds-002

tech-spartan-60-seconds-003

 

จะเห็นได้ว่าในปี 2014 ทุกช่องทางจะมีเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นจากปี 2013 อย่างมาก ส่งผลให้ในปีที่ผ่านมามีผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้น 316,283,700 ราย หรือหากเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์จะอยู่ที่ 11.6%

แหล่งที่มา


  •  
  •  
  •  
  •  
  •