21 สถิติอัพเดทล่าสุดของโลกดิจิทัลในปี 2013

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

เวลาที่เราทำงานดิจิทัลนั้น เรามักให้ความสำคัญกับตัวเลขอยู่ไม่น้อย โดยเฉพาะกับสถิติที่เราค่อนข้างจะตื่นตัวอย่างเช่นจำนวนผู้ใช้ Facebook จำนวนประชากรอินเตอร์เนต ฯลฯ ซึ่งตัวเลขเหล่านี้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักการตลาดอยู่พอสมควร ซึ่งก็มีบล็อกของ Jeff Bullas ได้รวบรวมสถิติที่คิดว่านักการตลาดจำเป็นต้องอัพเดทตัวเองเอาไว้ 21 อย่างตามด้านล่างนี้เลยครับ

social-media-numbers

INTERNET USER

 • 1. ผู้ใช้งานอินเตอร์เนตผ่านทางโทรศัพท์มือถือเพิ่มขึ้นกว่า 60.3% ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา คิดเป็น 818.4 ล้านคน (จากทั่วโลก)
 • 2. ผู้ใช้งานที่มีอายุมากมีอัตราการเติบโตสูงพอสมควร อย่าง Twitter ที่มีกลุ่มผู้ใช้อายุระหว่าง 55-64 ปีมีอัตราการเติบโตสูงถึง 79% ตั้งแต่ปี 2012 ในขณะที่ประชากร Facebook และ Google+ ในกลุ่มอายุ 45-54 นั้นมีการเติบโตที่สูงถึง 46% และ 56%

 

FACEBOOK

 • 3. ผู้ใช้งาน Facebook ต่อวันปัจจุบันอยู่ที่ 665 ล้านบัญชี
 • 4. ผู้ใช้งาน Facebook แบบ Monthly Active User มีมากถึง 1.1 พันล้านบัญชีแล้ว
 • 5. ผู้ใช้งาน Facebook ผ่านทาง Mobile Device มีมากถึง 751 ล้านบัญชี
 • 6. มีผู้ใช้งาน Facebook ผ่านช่องทาง Mobile เท่านั้นเป็นจำนวน 189 ล้านบัญชี
 • 7. รายได้โฆษณาของ Facebook มาจาก Mobile Ad ถึง 30%

 

TWITTER

 • 8. Twitter มีการเติบโตมากถึง 44% ในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน 2012 ถึงเดือนมีนาคม 2013
 • 9. ปัจจุบันมีผู้ใช้งานแบบ Monthly Active User อยู่ 288 ล้านบัญชี
 • 10. นั่นแปลได้ว่า 21% ของประชากรอินเตอร์เนตโลกกำลังใช้ Twitter ในทุกๆ เดือน
 • 11. ปัจจุบัน Twitter มีผู้ใช้มากกว่า 500 ล้านบัญชี
 • 12. กลุ่มผู้ใช้งานที่มีอายุ 55-64 ปี คือกลุ่มที่เติบโตสูงที่สุด

 

YOUTUBE

 • 13. ปัจจุบันมีผู้ใช้งาน YouTube ในแต่ละเดือนกว่า 1 พันล้านคน
 • 14. มีวีดีโอถูกดูบน YouTube คิดเป็น 6 พันล้านชั่วโมงในแต่ละเดือน (คิดที่เดือนมีนาคม 2013)
 • 15. นั่นหมายความว่ามีการชมวีดีโอมากขึ้นกว่า 50% ของจำนวนวีดีโอที่ถูกดูในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ 4 พันล้านชั่วโมง
 • 16. ปัจจุบัน YouTube เข้าถึงประชากรของสหรัฐที่มีช่วงอายุ 18-34 ปีมากกว่าเคเบิลทีวีใดๆ เสียอีก

 

GOOGLE+

 • 17. ปัจจุบัน Google+ มีผู้ใช้งานต่อเดือนประมาณ 359 ล้านบัญชี
 • 18. จำนวนผู้ใช้งานโตขึ้นกว่า 33% ในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายนปีที่แล้วจนถึงมีนาคมปีนี้

 

LINKEDIN

 • 19. ปัจจุบัน LinkedIn มีผู้ใช้งานมากกว่า 200 ล้านบัญชี
 • 20. ทุกๆ 2 วินาทีจะมีผู้สมัครใหม่ 1 คน
 • 21. 64% ของผู้ใช้ LinkedIn อยู่นอกสหรัฐฯ

 

ถ้าเป็นนัการตลาด ก็ลองอัพเดทและจำตัวเลขดังกล่าวเสียหน่อยนะครับ เพราะมันคงช่วยคุณได้พอสมควรเวลาที่ต้องอธิบายหรือแลกเปลี่ยนกับคนอื่นๆ ^^


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Avatar
@nuttaputch
Associate Social Media Content Director - EdgeAsia (Thailand Office) | Host & Producer - DigiLife TV (Nation Channel) | Columnist - a day Magazine | a Content Marketer / an Art Critic / a Blogger