18 ตัวเลขสถิติการตลาดออนไลน์ที่ไม่ควรพลาด

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

18-useful-internet-marketing 

ตัวเลขสำคัญๆ และน่าสนใจเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ที่ควรทราบ  ทั้งตัวเลขเปอร์เซ็นต์การคลิกแบนเนอร์ การเข้าถึงอีเมล์ผ่านสมาร์ทโฟน และโอกาสของจำนวนลูกค้าที่มาจากสื่อต่างๆ ทั้ง 18 สถิติการตลาดออนไลน์

#1

ใน 18 เดือนที่ผ่านมา  การดูอีเมล์ผ่านสมาร์ทโฟนและแทบเล็ตมีจำนวนเพิ่มขึ้นถึง 80%

#2

ดูเหมือนว่า Blog จะมีอิทธิพลในการสนับสนุนการตัดสินใจซื้อสินค้ามากกว่านิตยสาร 63%

#3

ค่าเฉลี่ยของอัตราการคลิกแบนเนอร์โฆษณา (CTR หรือ Click Thru Rate) โดยทั่วไปอยู่ที่ 2.1%

#4

บทความที่มีภาพประกอบ จะถูกเปิดอ่านมากกว่าบทความที่ไม่มีถึง 94%

#5

ผลตอบรับของจากการลงทุนผ่น Email marketing อยู่ที่ $44.25 เหรียญสหรัฐ ต่อทุกๆ 1 ดอลล่าร์

#6

79% ของกลุ่มว่าที่ลูกค้าที่ได้มาจากการทำมาร์เก็ตติ้ง (Marketing leads) ไม่เคยเปลี่ยนเป็นรายได้หรือเปลี่ยนเป็นลูกค้า

#7

45% ของกลุ่มว่าที่ลูกค้าที่ดูแลกันมานาน จะเปลี่ยนเป็นลูกค้าที่ซื้อสินค้ามากกว่ากลุ่มว่าที่ลูกค้าที่ไม่ได้ถูกใส่ใจ

#8

85% ของผู้บริโภคจะยอมให้อีเมล์เพื่อแลกกับ eBook มากกว่าการแลกด้วยการ Tweet

#9

จำนวน “ว่าที่ลูกค้า” มักจะมาจาก Landing Page คือเพิ่มขึ้น 55% หรือเพิ่มจาก 10 เป็น 15

#10

บริษัทที่เพิ่มจำนวนการบล็อกหรือการเขียนบทความผ่านเว็บไซต์ โดยเพิ่มจาก 3-5 ครั้งต่อเดือน เป็น 6-8 ครั้งต่อเดือน ส่วนมากจะได้ว่าที่ลูกค้าเพิ่มขึ้น

#11

โดยเฉลี่ยบริษัทจะได้เห็นตัวเลขของจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์เพิ่มขึ้น 45% หลังจากเพิ่มจำนวนบทความที่บล็อกจาก 11-20 ถึง 21-50 เรื่อง

#12

ถ้าใน 1 บทความมีความยาวเกิน 1,500  คำ จะช่วยให้กรับการทวีตมากขึ้น 68.1% และ Facebook Like  22.6% ซึ่งจะมากกว่าบทความที่มีตัวหนังสือไม่เกิน 1,500 คำ

#13

การนำบทความต่างๆ มา list ไว้ จะช่วยเพิ่มจำนวนคลิกมากกว่าบทความทั่วไป

#14

ผู้บริโภคที่ได้รับ Email Marketing จะสั่งสินค้ามากกว่าคนอื่นๆ ที่ไม่ได้รับ ถึง 44%

#15

67% ของผู้บริโภคกล่าวว่า ภาพถ่ายสวยงามของสินค้าเป็นส่วนสำคัญในการเลือกซื้อสินค้า

#16

ผู้บริโภคที่เคยได้รับ Email Marketing จะมีการใช้จ่ายมากขึ้น 83%

#17

โดยเฉลี่ยแล้วผู้ซื้อสินค้าจะดูรีวิวสินค้าจากผู้บริโภค 11 คนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้า

#18

วิดีโอสามารถดึงให้ว่าที่ลูกค้าใช้เวลาอยู่กับเว็บไซต์ได้เพิ่มอีก 2 นาที

 

 

ที่มา 18 Useful Internet Marketing Statistics that You Can’t Ignore

โดย Mauro D’Andrea


  •  
  •  
  •  
  •  
  •