10 อันดับเว็บไซต์ของไทย เม.ย. 2553/2010

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

10 เว็บไซต์ไทยที่คนไทยยังคงให้ความนิยมสูงสุดนั้นยังคงเป็นเว็บไซต์หน้าเดิมๆ  แต่ตัวเลขการเติบโตในเดือนเมษายนเมือเปรียบเทียบกับเดือนมีนาคมนั้น ต้องมีอัตราที่ลดลงอย่างแน่นอน เนื่องจากช่วงเวลาของสงกรานต์ทุกปีจะกระทบจำนวนการเข้าชมเว็บไซต์มานานร่วม 10 ปีแล้ว  ทำให้แบรนด์สินค้าและ online marketing ก็มักจะพยายามเว้นการลงโฆษณาในช่วงเวลานี้เช่นเดียวกัน

มีเพียง 2 เว็บไซต์ที่ยังมีอัตราการเติบโตขึ้นซึ่งก็คือ Manager.co.th เติบโต 18.69% และ Playpark.com เติบโต 0.75% เนื่องจากมีข่าวไม่ดีมากมายจากการเมืองและการชุมนุม ทำให้เว็บไซต์ข่าวเป็นแหล่งที่ผู้คนนิยมเข้ามาเพื่ออัพเดทข่าวสารที่ไว้กว่าสื่ออื่นๆ  ส่วน Playpark.com เติบโตขึ้เนื่องจากเด็กปิดเทอม ทำให้เด็กมีเวลาให้กับเว็บเกมมากขึ้น


  •  
  •  
  •  
  •  
  •