US News จัดอันดับประเทศที่ดีที่สุดในโลก “ไทย” คว้าอันดับที่ 21

  • 35
  •  
  •  
  •  
  •  

ThinkstockPhotos-521156675-highlight

เว็บไซต์ US News ได้ทำการจัดอันดับประเทศที่ดีที่สุดในโลก โดยเก็บข้อมูลจาก 16,000 คนทั่วโลก จาก 60 ประเทศ โดยประเทศที่ได้อันดับ 1 คือ เยอรมนี ได้คะแนนเต็ม 10 ตามมาด้วย ประเทศแคนาดา, อังกฤษ, สหรัฐฯ และสวีเดน (ลำดับอื่นๆ ติดตามได้ที่นี่)

สำหรับประเทศไทย อยู่ในลำดับที่ 21 มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.1 คะแนน จาก 9 หมวดที่ทำการสำรวจ ได้แก่

cats
1. การผจญภัย (ความสนุกสนาน, ความดึงดูดใจ, ความสบาย, ความเป็นมิตร และความน่าตื่นเต้น) 7.6 คะแนน อยู่ในลำดับที่ 4
2. พลเมือง (เคารพสิทธิทรัพย์สิน, ความเสมอภาคทางเพศ, การกระจายอำนาจทางการเมือง, ใส่ใจสภาพแวดล้อม, สิทธิมนุษยชน และเสรีภาพทางศาสนา) 0.3 คะแนน อยู่ในลำดับที่ 45
3. อิทธิพลทางวัฒนธรรม (ความมีวัฒนธรรมอันทรงเกียรติ, วัฒนธรรมในแง่ของความบันเทิง, แฟชั่น, ความทันสมัย, วัฒนธรรมที่มีอิทธิพล และความสุข) 3.2 คะแนน อยู่ในลำดับที่ 20
4. ผู้ประกอบการ (ง่ายต่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุน, โครงสร้างพื้นฐานที่ดี, การทำธุรกิจที่โปร่งใส, การศึกษา ฯลฯ) 1.3 คะแนน อยู่ในลำดับที่ 31
5. มรดกทางวัฒนธรรม (การเข้าถึงวัฒนธรรม, สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม, ประวัติศาสตร์อันยาวนาน และอาหาร) 6.5 คะแนน อยู่ในลำดับที่ 8
6. การขับเคลื่อน (ความโดดเด่น, ความแตกต่าง, มีเอกลักษณ์ และไดนามิค) 9.1 คะแนน อยู่ในอันดับที่ 4
7. การทำธุรกิจ (คอรัปชั่น, การบริหารจัดการภาษีที่ดี, เกี่ยวกับข้าราชการ, การทำงานที่โปร่งใสของภาครัฐ และต้นทุนการผลิต) 6.8 คะแนน อยู่ในอันดับที่ 10
8. พลังอำนาจ (ความแข็งแกร่งทางทหาร, พันธมิตรระหว่างประเทศ, เศรษฐกิจ, อิทธิพลทางการเมือง และความเป็นผู้นำ) 0.3 คะแนน อยู่ในอันดับที่ 43
9. คุณภาพชีวิต (ความปลอดภัย, เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ, ตลาดงาน, ความเหมาะสมของราคาสินค้า, ระบบการศึกษา, ระบบประกันสุขภาพ และความเท่าเทียมทางรายได้) 2.2 คะแนน อยู่ในอันดับที่ 23

 

Source


  • 35
  •  
  •  
  •  
  •  
CLOSE
CLOSE