โฆษณาในไทย เนื้อหาแบบไหนเวิร์คสุด ?

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 

 สำหรับโฆษณาส่วนใหญ่ แน่นอนว่าหัวใจสำคัญคือเพื่อการขาย  แต่การจะไปถึงจุดนั้นได้ ก็ต้องมีเนื้อหา หรือว่า “message” ที่น่าสนใจในตัวโฆษณานั้นๆซะก่อน เพื่อที่จะดึงดูดความสนใจ เป็นที่จดจำได้ทั้งดัว ad. ตัวสินค้าหรือบริการ และตัวแบรนด์  สามารถมีอิทธิพลเป็นแรงผลักดันในการตัดสินใจซื้อ ถึงจะถือว่าเป็นโฆษณาที่ได้ผล มีประสิทธิภาพ

 หน่วยงาน Nielsen’s Global Survey of Trust in Advertising  ได้สำรวจกลุ่มตัวอย่าง 29,000 คนจากหลากหลายประเทศ สอบถามผลจากโฆษณาหลากหลายรูปแบบ ที่มีต่อการตัดสินใจซื้อ

 

NielAd4

 ในเอเชียนั้น ผลที่น่าสนใจคือ โฆษณาที่พูดถึงประโยชน์หรือคุณค่าของสินค้า จะเป็นที่จดจำ และมีผลที่สุดต่อคนไทย (แถบสีเขียว) ในการตัดสินใจซื้อ  ในขณะที่ชาติอื่นๆจะต่างออกไป เช่นคนอินเดียจะได้รับอิทธิพลจากโฆษณาตลกๆมาก , คนฟิลิปปินส์จะได้รับอิทธิพลจากโฆษณาที่พูดเรื่องการใช้ชีชิตหรือเรื่องครอบครัวมาก , ฯลฯ

   

source : digitalnewsasia.com

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
สมคิด เอนกทวีผล
Ginhub.com , Freelance Social Media Consultant , Writer @ MarketingOops, Writer @ E Commerce Magazine, Ex-journalist from Positioning Magazine