Google และ Facebook ยึดตำแหน่งครองแชมป์ผู้นำตลาด Digital Ads

  • 413
  •  
  •  
  •  
  •  

google-facebook

ในปีนี้ถือได้ว่า Digital Ads มีการเติบโตขึ้นอย่างมาก ซึ่งเป็นผลมาจากพฤติกรรมการรับสื่อเปลี่ยนไป ส่งผลให้ผู้ผลิตสินค้าจำเป็นต้องปรับปรุงการใช้สื่อเพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น โดยเฉพาะในสื่อที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดอย่าง Google และ Facebook

มีการวิเคราะห์กันว่าจะต้องจ่ายเกือบ 60 เซ็นต์ในทุกๆ 1 ดอลลาร์ให้กับทั้ง Google และ Facebook เพื่อเป็นค่า Digital Ads โดยจากการสำรวจส่วนแบ่งการตลาดของ Digital Ads พบว่า Google อยู่ในตำแหน่งผู้นำตลาดด้วยสัดส่วน 41% ขณะที่ Facebook ตามมาเป็นอันดับ 2 ด้วยสัดส่วน 16.6% เมื่อรวมทั้งคู่จะพบว่า ทั้งคู่กินส่วนแบ่งตลาดไปกว่าครึ่งด้วยสัดส่วน 57.6%

digital-advertising-revenue-facebook-google

และจากข้อมูลอัตราการเติบโตทำให้พบว่า Facebook มีอัตราที่เติบโตสูงขึ้นและมีแนวโน้มเติบโตขึ้นเรื่อยๆ โดยในปี 2015 เติบโตกว่า 59% ขณะที่ผู้นำตลาดอย่าง Google กลับมีอัตราเติบโตเพียง 16% นั่นจึงเป็นเครื่องชี้ชัดว่า Facebook มีแนวโน้มการเติบโตที่สูงขึ้น เนื่องจากเป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงตัวกลุ่มเป้าหมายได้ย่างชัดเจนมากขึ้น

thinkstockphotos-177789864

สำหรับในปี 2016 แม้ยังไม่มีการประกาศออกมาอย่างชัดเจน แต่จากส่วนแบ่งของตลาดคงยากที่จะมีใครอาจหาญต่อกรกับ 2 ค่ายยักษ์ใหญ่ในด้าน Digital Ads แน่นอน แต่ที่น่าจับตาคืออัตราการเตบโตของ Facebook ที่น่าจะยังคงอัตราการเติบโตที่ใกล้เคียงกับปี 2015 ซึ่งหากเป็นเช่นนั้น ก็คงเป็นการบ้านใหญ่ของ Google ที่จะต้องเร่งหาเครื่องมือที่จะออกมายับยั้งการเติบโตอย่างร้อนแรงของ Facebook

Source : Visual Capitalist

 


  • 413
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา