รู้ไว้…ใครใหญ่ในโลกไซเบอร์

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

เราทุกคนต่างแขวนชีวิตไว้ครึ่งหนึ่งในไซเบอร์สเปซ ดังนั้นจะเป็นการดีที่เราจะเห็นชีวิตอีกด้านว่าใครกันที่ปกครอง ควบคุม และให้บริการเราอยู่ในโลกออนไลน์

ทีมงานของเว็บ web2.0summit งานประชุมใหญ่สำหรับคนพัฒนาเว็บจึงออกแบบเว็บไซต์ที่เลียนแบบหน้าตาของแผนที่โลก เพื่อให้เราเห็นกับตาว่า เว็บต่างๆ ในระบบนิเวศน์ของโลกอินเตอร์เน็ตนั้น ใครเป็นใหญ่ เช่น เกาะแห่งโซเชี่ยลเน็ตเวิร์ก มีพี่ใหญ่คือ เฟสบุ๊ก ส่วนโลกแห่งแพล็ตฟอร์ม มีรายที่อยากใหญ่มากมาย ไม่ว่าจะเป็น กูเกิล แบล็กเบอร์รี่ แอปเปิล โมโต ซัมซุง ฯลฯ และหากมองไปถึงอาณาจักรอี-คอมเมิร์ซก็จะพบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ปกคลุมไปด้วยอาณานิคมของ อีเบย์ และแอมะซอน

และหากคุณคลิกที่เลเยอร์ของ Movement จะพบว่าแต่ละเว็บนั้นพยายามขยายสายป่านทางธุรกิจออกไปนอกจากสิ่งหลักที่ตนครอบครองเป็นอันดับหนึ่งอยู่ เช่นเฟสบุ๊กที่ มีระบบเฟสบุ๊กเครดิต จึงทำให้เว็บนั้นเกี่ยวข้องในอาณาเขตของอี-คอมเมิร์ซ เช่นกัน เป็นต้น

เสียดายที่ข้อมูลทั้งหมดที่มาจาก “นีลเส็น” นี้เป็นการลิตส์รายชื่อเว็บใหญ่ของแถบตะวันตกเท่านั้น หากมีการทำแผนที่แบบเดียวกันนี้ในอุตสาหกรรมเว็บของประเทศอื่นๆ ด้วย ก็จะยิ่งทำให้เราเข้าใจในภาพรวมว่า ที่สุดของโลกนี้คือเว็บใด?

[via web2summit]


  •  
  •  
  •  
  •  
  •