103.58.148.118

Posts by Tag: การวางแผนสื่อ»

PR News

AIA แต่งตั้ง PHD มีเดียเอเจนซี่ ในเครือ Omnicom Media Group ดูแลการวางแผนสื่อและซื้อสื่อ
Oct 11, 2018 Ξ No Comments

AIA แต่งตั้ง PHD มีเดียเอเจนซี่ ในเครือ Omnicom Media Group ดูแลการวางแผนสื่อและซื้อสื่อ

posted by

PHD ระเทศไทยได้รับการแต่งตั้งให้ดูแลการวางแผนและซื้อสื่อให้กับ เอไอเอ ประเทศไทย บริษัทประกันชีวิตอันดับหนึ่ง (AIA) ที่มีสาขาอยู่ใน 18 ประเทศทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก การแต่งตั้ง PHD สืบเนื่องมาจาก การแข่งขันการนำเสนองาน หรือ พิชชิ่ง ที่มีเอเจนซี่ชั้นนำได้เข้าร่วมการแข่งขันมากมาย

Recent Posts

Facebook