103.58.148.118

Posts by Tag: การเริ่มต้น»

Marketing How To

เปิดวิชา(ไม่)ลับ ก้าวสู่วงการขายสินค้าออนไลน์ ต้องเริ่มต้นจากอะไร?
May 16, 2018 Ξ No Comments

เปิดวิชา(ไม่)ลับ ก้าวสู่วงการขายสินค้าออนไลน์ ต้องเริ่มต้นจากอะไร?

posted by

การเปิดร้านขายสินค้าออนไลน์ก็เหมือนการลงทุนชนิดหนึ่ง หากไม่รู้จักวางแผนหรือไม่เข้าใจธุรกิจของตนเองดีพอ อาจพลาดท่าตั้งแต่ยังไม่เริ่มต้น วันนี้จึงขอแนะนำวิธีการเริ่มขายสินค้าออนไลน์ง่ายๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอนก็สามารถเปิดร้านค้าได้เลย

Recent Posts

Facebook