103.58.148.118

Posts by Tag: บิ๊กซ์บี้»

Biz & Marketing news

Samsung เตรียมใช้ Bixby ใน Samsung TV 2019 พร้อมเตรียมพัฒนาเทคโนโลยี AI ทางด้านเสียง
Dec 22, 2018 Ξ No Comments

Samsung เตรียมใช้ Bixby ใน Samsung TV 2019 พร้อมเตรียมพัฒนาเทคโนโลยี AI ทางด้านเสียง

posted by

เมื่อ Samsung วางแผนเตรียมใช้เทคโนโลยี AI อย่าง Bixby เข้ามาไว้ใน TV รุ่นปี 2019 เพื่อช่วยให้การใช้งาน
TV สะดวกมากขึ้น รวมถึงการใช้เทคโนโลยี AI ลงไปในระบบเสียง เพื่อช่วยให้ได้เสียงที่มีคุณภาพ

Biz & Marketing news

มาดูก่อนว่ารูปร่างหน้าตาจะเป็นอย่างไรกับภาพหลุดล่าสุดก่อนไปพบ Galaxy Note 8 ตัวจริง
Aug 19, 2017 Ξ No Comments

มาดูก่อนว่ารูปร่างหน้าตาจะเป็นอย่างไรกับภาพหลุดล่าสุดก่อนไปพบ Galaxy Note 8 ตัวจริง

posted by

เตรียมพบ Galaxy Note 8 ตัวจริงในวันที่ 23 สิงหาคมนี้ แต่ก่อนไปพบตัวจริงมาดูกันว่า Note 8 ที่จะได้พบมีหน้าตาอย่างไรกับภาพหลุดชุดล่าสุดที่ลือกันว่า ใกล้เคียงตัวจริงมากที่สุด

Recent Posts

Facebook