103.58.148.118

Posts by Tag: ฟ่าน ปิงปิง»

Brand Move

คิง เพาเวอร์ ขยายอาณาจักรครั้งใหญ่ ภายใต้แนวคิด “การค้นพบไม่มีวันสิ้นสุด” ตั้งเป้าสู่การเป็น Top 5 ธุรกิจปลอดภาษีระดับโลก
Feb 13, 2018 Ξ No Comments

คิง เพาเวอร์ ขยายอาณาจักรครั้งใหญ่ ภายใต้แนวคิด “การค้นพบไม่มีวันสิ้นสุด” ตั้งเป้าสู่การเป็น Top 5 ธุรกิจปลอดภาษีระดับโลก

posted by

คิง เพาเวอร์ ปรับโฉม คิง เพาเวอร์ รางน้ำใหม่ ภายใต้แนวคิด “การค้นพบไม่มีวันสิ้นสุด” พร้อมเลือก ฟ่าน ปิงปิง ซุปเปอร์สตาร์สาวชาวจีน มาทำหน้าที่ Global Brand Ambassador

Recent Posts

Facebook