103.58.148.118

Posts by Tag: Balaclava Knit Top Black»

News

Gucci ยังพลาด!! รีบปิดแผงขายชุด “Balaclava Knit Top Black” หลังถูกวิจารณ์เหยียดคนผิวดำ
Feb 9, 2019 Ξ No Comments

Gucci ยังพลาด!! รีบปิดแผงขายชุด “Balaclava Knit Top Black” หลังถูกวิจารณ์เหยียดคนผิวดำ

posted by

การเหยียดผิว ถือเป็นปัญหาทางสังคมรูปแบบหนึ่ง คือการกดขี่ในลักษณะของคำพูดหรือเชิงสัญญะทางวัสถุ เป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ควรระมัดระวัง โดยเฉพาะคนทำธุรกิจ ช่วงที่ผ่านมา หลายแบรนด์เคยประสบปัญหาสื่อสารโปรโมทสินค้าผิดวิธี ล่าสุด Gucci ก็ถึงคราวพลาดท่าเช่นกัน

Recent Posts

Facebook