103.58.148.118

Posts by Tag: Property for Rent»

Social media

Facebook Marketplace เปิดให้ผู้ใช้หา “ที่พักอาศัย” ง่ายๆ แค่  4 Steps
Oct 11, 2018 Ξ No Comments

Facebook Marketplace เปิดให้ผู้ใช้หา “ที่พักอาศัย” ง่ายๆ แค่ 4 Steps

posted by

Facebook ยกระดับ Marketplace ไปอีกขั้น ด้วยการเปิดพื้นที่ให้ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถเช่าที่พักอาศัยในประเทศไทยได้แล้ว ภายใต้ชื่อหมวด “บ้านเช่า” ซึ่งเวอร์ชั่นนี้ถูกปรับปรุงให้ดีขึ้น

Recent Posts

Facebook