103.58.148.118

Posts by Tag: wework»

Startups

WeWork ได้รับเงินทุน 6 พันล้านดอลลาร์จาก SoftBank
Jan 10, 2019 Ξ No Comments

WeWork ได้รับเงินทุน 6 พันล้านดอลลาร์จาก SoftBank

posted by

WeWork ประกาศได้รับเงินลงทุน 6 พันล้านดอลลาร์จาก SoftBank โดย 5 พันล้านนั้นอยู่ในรูปของเงินทุนเพื่อการเติบโตขั้นต้นและส่วนที่เหลืออีก 1 พันล้านเป็นเงินทุนรองเพื่อการลงทุนซื้อหุ้นจากนักลงทุนและพนักงาน ขณะนี้การประเมินมูลค่าของ WeWork ภายหลังการได้รับเงินอยู่ที่ 47 พันล้านเหรียญสหรัฐ

Biz & Marketing news

WeWork เจ้าพ่อ Co-working space ผุดโปรเจคใหม่ WeGrow ลุยธุรกิจเพื่อการศึกษา
Nov 14, 2017 Ξ No Comments

WeWork เจ้าพ่อ Co-working space ผุดโปรเจคใหม่ WeGrow ลุยธุรกิจเพื่อการศึกษา

posted by

เมื่อเจ้าตลาด Co-working space เตรียมบุกธุรกิจใหม่ WeGrow ทำให้พ่อแม่และลูกสามารถมาทำงานและมาเรียนพร้อมๆ กันได้

Recent Posts

Facebook