ครั้งแรกของโลกกับหุ่นยนต์ Humanoid ออกปฏิบัติภารกิจเพื่อให้แพทย์สามารถติดตามอาการผู้ป่วยได้

  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  

Humanoid หรือหุ่นยนต์รูปร่างเสมือนมนุษย์ กลายเป็นเทคโนโลยีที่ใกล้ความเป็นความจริงมากขึ้น โดยเอกชนอย่าง Beyond Imagination ร่วมกับ Dr. David Wensel ที่ศูนย์ TRU PACE (Program of All-Inclusive Care for the Elderly) ในรัฐโคโลราโด เริ่มต้นการทดสอบครั้งแรกของโลกสำหรับหุ่นยนต์ Humanoid เวอร์ชัน 1.0 ที่ถูกตั้งชื่อว่า Beomni โดย Beomni เป็นหนึ่งในหุ่นยนต์ที่มีสมองในรูปแบบ AI โดย Beomni มีหน้าที่ทางด้านการแพทย์ในการดูแลและติดตามผู้ป่วยที่บ้าน

จากการศึกษาและทดสอบ Beomni สามารถโต้ตอบกับทั้งบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยที่ให้หุ่นยนต์คอยดูแลและติดตามอาการ ซึ่ง Beomni ได้สร้างความประทับใจและความยินดีทั้งพนักงานและผู้ป่วยที่เกินความคาดหมายของทุกคน Beomni จะยังคงมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อสร้างเครือข่ายสุขภาพของศูนย์ TRU PACE คาดว่าในอนาคต Beomni จะมีบทบาทสำคัญในสุขภาพของกลุ่มผู้สูงอายุ และพร้อมร่วมเป็นพันธมิตรกับหลายองค์กรพวกเพื่อนำเสนอโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

หุ่นยนต์ Beomni จะทำงานผ่านความร่วมมือกันของมนุษย์กับ “AI Brain” โดยเป็นเทคโนโลยี AI ที่รวบรวม “Lobes” หลายส่วนเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งแต่ละ Lobes จะเกี่ยวข้องกับทักษะเฉพาะด้านหรือชุดทักษะแต่ละประเภทที่หุ่นยนต์สามารถทำได้ โดย Beomni จะช่วยให้เกิดความต่อเนื่องในการดูแลรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ผ่านโซลูชันด้านคลินิกแบบครบวงจร ด้วย Beomni จะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถพบแพทย์ประจำตัวได้จากทุกที่ โดยคุณหมอสามารถมองเห็นพวกเขาได้ทุกที่เสมือนมารักษาอยู่ตรงหน้า

ปัจจุบันปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ส่งผลกระทบในทางลบต่อการปฏิบัติทางการแพทย์ Beomni จะสามารถเข้ามาพัฒนาให้การดูแลที่ดีขึ้น รวดเร็วขึ้น และยังช่วยให้สามารถเข้าถึงการแพทย์ได้ทุกที่ ช่วยให้สามารถบริการผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ยังลดปัญหาการขาดแคลนเจ้าหน้าที่ดูแลสุขภาพที่บ้าน ที่สำคัญเทคโนโลยีนี้จะช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระและปลอดภัยในชุมชนได้มากขึ้น

 

Source: Japan Today


  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา