เผลอไปเจอ…เมื่อ Adobe มีโปรลับให้สมาชิกเดิมใช้ Creative Cloud ได้ฟรี 2 เดือน

  • 29
  •  
  •  
  •  
  •  

adobecloudfreeoffer
Photo: PetaPixel

ในช่วงวิกฤติ COVID-19 นอกจากหลายธุรกิจจะได้รับผลกระทบไปบ้างแล้ว อย่างธุรกิจด้านการท่องเที่ยว ธุรกิจด้าน Event เป็นต้น อีกหนึ่งกลุ่มที่ได้รับผลกระทบเช่นกันคือกลุ่มนักออกแบบดีไซเนอร์ โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็น Freelance ที่เรียกว่างานหดหายลงไปอย่างมาก และเป็นที่ทราบว่ากลุ่ม Freelance ไม่มีเงินเดือนประจำ หมายความว่าถ้าไม่มีงาน ก็ไม่มีเงิน หรือมีเงินก็เป็นเงินที่ต้องใช้ยามจำเป็น

ซึ่งหลายคนมักจะเลือกยุติรายจ่ายที่ไม่จำเป็นเหมือนนักออกแบบ Freelance รายนี้ Yehju Park ที่ต้องการยุติการใช้งาน Adobe Creative Cloud แม้ไม่มีการระบุเหจุผลที่แท้จริงถึงการยุติการใช้งาน แต่เข้าใจได้ว่าน่าจะเป็นผลกระทบมาจาก COVID-19 โดย Yehju Park ตัดสินใจยุติการใช้บริการ ระบบอัตโนมัติมีการสอบถามถึงสาเหตุที่ยกเลิกการใช้งาน ซึ่ง Yehju Park เลือกตอบว่า “แพงเกินไป”

Adobe CC Twitter

จากนั้นระบบอัตโนมัติก็ขึ้นโปรลับ โดยมีโปรใช้ฟรี 2 เดือนเพื่อแลกกับการยังคงใช้งาน Adobe Creative Cloud ต่อไป หลังการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวมีหลายคนทำตามและได้โปรลับนี้เช่นกัน รวมไปถึงบางคนที่ชำระเงินไปแล้ว Adobe มีการแจ้งให้ทราบว่า งวดที่ต้องชำระต่อไปคืออีก 2 เดือนข้างหน้า โดยก่อนหน้านี้ Adobe เพิ่งให้ใช้ฟรีสำหรับนักศึกษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ทั้งที่มหาวิทยาลัยและที่บ้าน

Secret Pro

 

Source: Creative Bloq, Tech Radar, T3


  • 29
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา