Tinder ทดสอบใช้ AI เลือกรูปโปรไฟล์ที่ดีที่สุด เพื่อเพิ่มโอกาสในการหาคู่มากขึ้น

  • 18
  •  
  •  
  •  
  •  

เพราะปัจจุบันคนโสดดูเหมือนจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะรูปแบบการทำงานและการใช้ชีวิตที่กดดันจนทำให้ไม่มีเวลามองหาคู่ นั่นจึงทำให้เกิดแอปฯ สำหรับการหาคู่และแอปฯ ประเภทนี้ที่มีคนรู้จักมากที่สุดคงต้องยกให้ Tinder แอปฯ ที่เปิดโอกาสให้คนโสดเข้ามาหาคู่ที่สามารถจับคู่ตามความสนใจได้อย่างตรงใจมากที่สุด และมีหลายคู่ที่สามารถสร้างชีวิตได้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

และเพื่อเพิ่มโอกาสการหาคู่ให้มากขึ้นไปอีกขั้น Tinder หันมาทดสอบใช้ระบบ AI ในการเลือกภาพโปรไฟล์ 5 รูปที่ดีที่สุด ซึ่งที่ผ่านมาการเลือกภาพโปรไฟล์เป็นสิ่งที่ผูใช้บริการ Tinder รู้สึกประหม่าหรือไม่กล้าตัดสินใจ และหลายคนก็กลัวว่ารูปโปรไฟล์อาจไม่เป็นที่สนใจ รวมถึงอาจเป็นภาพที่ไม่อัปเดตกับตัวจริง นอกจาก AI จะช่วยสร้างโปรไฟล์ที่ถูกต้องตามกฎของ Tinder แล้ว ยังช่วยเลือกรูปที่สามารถเพิ่มโอกาสการหาคู่

นอกจากนี้ยัง Tinder ยังเตรียมระบบ AI เพื่อช่วยให้การแสดงเนื้อหาที่ถูกต้องสำหรับคู่ที่เหมาะสมอย่าง การใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยเขียนชีวประวัติ โดย Tinder เชื่อว่า หลายคนไม่ได้มีพรสวรรค์ในการเขียนบรรยาย หรือการนำเสนอความโดดเด่นของตัวเองผ่านการเขียนที่จะช่วยเสน่ห์ดึดดูด และยังพบว่า ประมาณ 1 ใน 3 ของสมาชิกจะใช้ AI ช่วยสร้างโปรไฟล์อย่างแน่นอน

 

Source: The Guardian


  • 18
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา