25 สุดยอดองค์กรธุรกิจไทย คว้ารางวัล Thailand Top Company Awards 2018

 • 77
 •  
 •  
 •  
 •  

OK A

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ นิตยสาร Business+ โดย บมจ. เออาร์ไอพี (ARiP) จัดงานยิ่งใหญ่มอบรางวัล Thailand Top Company Awards 2018 เพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งความภาคภูมิใจในความสำเร็จขององค์กรธุรกิจไทย ที่มีศักยภาพการดำเนินธุรกิจและมีหลักธรรมาธิบาลความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการปรับกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจในโลกยุคดิจิทัล โดยมุ่งหวังให้รางวัลดังกล่าว สร้างแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างของวิธีคิด วิธีปฏิบัติให้แก่ภาคธุรกิจ อันจะนำไปสู่การพัฒนาและเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศไทยต่อไป

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ บมจ.เออาร์ไอพี เปิดเผยว่า การมอบรางวัล “Thailand Top Company Awards 2018” ในปีนี้ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กรในยุคของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัลส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค และกระบวนการทางธุรกิจอย่างรวดเร็วและฉับพลัน ดังนั้น องค์กรที่สามารถประสบความสำเร็จในสภาพแวดล้อมนี้ได้ จึงเป็นสุดยอดองค์กรอย่างแท้จริง
ทั้งนี้ รางวัลจะเป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จขององค์กรธุรกิจ ด้วยการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในด้านการดำเนินธุรกิจและมีความเป็นสุดยอดในด้านคุณภาพขององค์กร รางวัล Thailand Top Company Awards 2018 นับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่นิตยสาร Business+ ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจัดขึ้น เพื่อหวังให้รางวัลนี้เป็นหนึ่งในมาตรฐานความสำเร็จสูงสุดขององค์กรธุรกิจไทยที่ผ่านมาตรวัด ทั้งผลสัมฤทธิ์เชิงประสิทธิภาพทางธุรกิจ ตลอดจนถึงพร้อมในเชิงคุณภาพอย่างเต็มภาคภูมิ

“ผลสำเร็จของบริษัทที่ได้รับรางวัลอันภาคภูมิใจ Thailand Top Company Awards 2018 ในโลกแห่งเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อธุรกิจ จะเป็นดังแรงขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่ของเศรษฐกิจไทยในภาพรวม อันส่งผลให้เกิดการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจไทยเพิ่มมากขึ้น” นายมนู กล่าว

รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจที่มุ่งสร้างผู้ประกอบการและนักบริหารธุรกิจที่มีคุณภาพและมีคุณธรรมจริยธรรม ได้ร่วมมือกับนิตยสาร Business+ ในเครือ บมจ. เออาร์ไอพี ซึ่งมีหลักคิดเดียวกันในการส่งเสริมผู้ประกอบการไทย

ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยได้ทำการจัดอันดับ เฟ้นหาสุดยอดองค์กรธุรกิจไทยที่มีผลประกอบการดีเด่น โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานทางธุรกิจ และการวัดในเชิงคุณภาพ ด้วยดัชนีที่เป็นไปตามหลักวิชาการ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่ภาคธุรกิจของประเทศไทย ให้มีการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน อันจะส่งผลต่อความสามารถการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีระดับสากล

รางวัล Thailand Top Company Awards 2018 ในครั้งนี้มีทั้งสิ้น 25 รางวัล ประกอบด้วยรางวัลตามกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ จำนวน 13 รางวัล ได้แก่

 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • บริษัท เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • โรงพยาบาลพระรามเก้า
 • บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส จำกัด ปอร์เช่ ประเทศไทย

นอกจากนี้ ยังมีรางวัลพิเศษที่คัดเลือกจากบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้อ่าน และผ่านการหลักเกณฑ์การคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อีก 12 รางวัล ดังนี้

BEST BUSINESS ALLIANCE OF THE YEAR AWARD ได้แก่ บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน)
รางวัลสำหรับองค์กรที่ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บริการให้เป็นคู่ค้าทางธุรกิจยอดเยี่ยมแห่งปี

CORPORATE SUSTAINABILITY AWARD ได้แก่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
รางวัลสำหรับองค์กรที่มีแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน และมีการดำเนินงานตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพและเห็นผลได้อย่างชัดเจน

CREATIVE INNOVATION TECHNOLOGY AWARD ได้แก่ บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด
รางวัลสำหรับองค์กรที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการสร้างสรรค์งานทางธุรกิจยอดเยี่ยม

CUSTOMER FOCUS AWARD ได้แก่ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด
รางวัลสำหรับองค์กรที่ให้ความสำคัญกับลูกค้า ซึ่งมีความสำคัญสูงสุดต่อองค์กร

DIGITAL BANKING SERVICE OF THE YEAR AWARD ได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
รางวัลสำหรับองค์กรที่ให้บริการด้านธุรกรรมทางการเงินดิจิทัลดีเด่นแห่งปี

FAST- GROWING COMPANY AWARD ได้แก่ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
รางวัลสำหรับองค์กรที่มีผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างรวดเร็วในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

MOST TRUSTED BRAND AWARD ได้แก่ บริษัท โภคาส เวิล์ด (ประเทศไทย) จำกัด

รางวัลสำหรับองค์กรที่มีตราสินค้าที่ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้บริโภค

RISING STAR OF THE YEAR AWARD ได้แก่ บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
รางวัลสำหรับองค์กรที่ดำเนินธุรกิจมาไม่นาน แต่มียอดขายและกำไรเติบโตอย่างโดดเด่นแห่งปี

TOP BUSINESS STRATEGY AWARD ได้แก่ ธนาคารออมสิน
รางวัลสำหรับองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับในด้านการสร้างสรรค์กลยุทธ์ธุรกิจ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ

TOP INNOVATIVE COMPANY AWARD ได้แก่ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รางวัลสำหรับองคก์รธุรกิจที่คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงยอดขาย และโครงสร้างของธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ

 TOP IT SOLUTION SERVICES PROVIDER OF THE YEAR AWARD ได้แก่ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด
รางวัลสำหรับสุดยอดองค์กรที่ให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นแห่งปี จนเป็นที่ยอมรับ

TOP MANAGEMENT AWARD ได้แก่ เดลล์ อีเอ็มซี
รางวัลสำหรับองค์กรที่มีผลงานในการบริหารงานที่โดดเด่น ทั้งในด้านการเปลี่ยนแปลงองค์กร และการสร้างผลประกอบการที่โดดเด่น

เกี่ยวกับรางวัล Thailand Top Company Awards การคัดสรรสุดยอดบริษัทนั้น เริ่มจากการตัดสินจากฐานข้อมูลบริษัท จดทะเบียนในประเทศไทย ที่รวบรวมและวิเคราะห์โดยคณะทำงานงานของ Business+ และบมจ. บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด ประมวลผลและคัดเลือกบริษัทที่มีคะแนนสูงสูดในแต่ละกลุ่ม ตรวจสอบเกณฑ์เชิงคุณภาพโดยคณะกรรมการจากทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เว็บไซต์ของงาน www.ThailandTopCompany.com

 


 • 77
 •  
 •  
 •  
 •