เวทีห้ามพลาดของดีไซเนอร์เลือดใหม่ ร่วมออกแบบผ้าขาวม้าในโครงการ “ผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย”

 • 1.7K
 •  
 •  
 •  
 •  

ต้องเปลี่ยนความคิดเสียใหม่แล้ว สำหรับใครที่ยังมองผืนผ้าตาหมากรุกอย่างที่เรียกว่า “ผ้าขาวม้า”​ ว่า แสนจะเชย เพราะวันนี้สิ่งสามัญที่แทบทุกบ้านจะต้องมีอย่างผ้าขาวม้าได้รับการแปลงโฉม จนสามารถขึ้นไปโชว์ตัวบนรันเวย์ถึงญี่ปุ่นกับเขามาแล้ว

และนี่ก็คือความพยายามของ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้การดำเนินงานของคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ และ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ที่ต้องการจุดกระแสให้เกิดความสนใจในผ้าขาวม้าทอมือ ผ่านโครงการ ผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทยซึ่งออกสตาร์ทเปิดโครงการช่วงปลายปี พ.ศ.2559 โดยเริ่มตั้งแต่การรวบรวมประวัติความเป็นมา อัตลักษณ์ของผ้าขาวม้าที่ต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรมการผลิตและแปรรูป การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในด้านลิขสิทธิ์ลายผ้า เครื่องหมายการค้า และสิทธิบัตร ตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผ้าขาวม้าทอมือของไทย นำไปสู่การเพิ่มรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน

ส่วนหนึ่งของลายผ้าที่ได้รับการจดแจ้งลิขสิทธิ์

(ภาพประกอบ : หนังสือผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย คุณค่าและภูมิปัญญาจากอดีตถึงปัจจุบัน)

ผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้า

(ภาพประกอบ : หนังสือผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย คุณค่าและภูมิปัญญาจากอดีตถึงปัจจุบัน)

ขณะเดียวกันก็ได้สนับสนุนงานดีไซน์โดยร่วมงานกับนักออกแบบมืออาชีพจนสามารถส่งผลงานแฟชั่นผ้าขาวม้าไปเฉิดฉายบนรันเวย์ Amazon Fashion Week Tokyo 2017 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

จากผ้าขาวม้าทอมือของไทย สู่เวที Amazon Fashion Week Tokyo 2017

(ภาพประกอบ : หนังสือผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย คุณค่าและภูมิปัญญาจากอดีตถึงปัจจุบัน)

พร้อมกันนี้ ยังเดินหน้าปลุกพลังคนรุ่นใหม่ใหม่ให้เกิดความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของชุมชน จนได้ “ทายาทผ้าขาวไทย” จำนวน 15 คน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาอาชีพผลิตสินค้าผ้าขาวม้าให้มีความร่วมสมัยในระดับสากล

สำหรับปี 2562 วาระที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นประธานอาเซียน โครงการ “ผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย” ยังคงตอกย้ำเป้าหมายที่จะยกระดับผ้าขาวม้าสู่ระดับสากลขึ้นไปอีกขั้นด้วยการสร้างแบรนด์ “ทอใจ” เพื่อสนับสนุนช่องทางการตลาดให้แก่สินค้าและชุมชนที่มีความพร้อมโดยเชื่อมโยงสินค้าเข้าร้านในรูปแบบ Online และ Offline เพื่อออกสู่ตลาดต่างประเทศ

นอกจากนี้ เปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ที่มีใจรักการออกแบบ ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์แบ่งปันไอเดีย ด้วยการนำผ้าขาวม้าทอมือมาออกแบบและผลิตเป็นชิ้นงาน ภายใต้แนวคิด อัตลักษณ์แห่งคุณค่า ผ้าขาวม้าอาเซียน หรือ “ASEAN METROPOLIS” ซึ่งจะต้องสื่อให้เห็นถึงเสน่ห์แห่งเมืองต่างๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียน สามารถผลิตและใช้งานได้จริง ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1 ล้านบาท พร้อมเดินทางไปดูงานหมู่บ้านทอผ้าในประเทศลุ่มแม่น้ำโขง

การประกวดแบ่งออกเป็น 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นนักเรียนนักศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี และรุ่นบุคคลทั่วไป รวมไปถึงนักออกแบบอิสระ อายุระหว่าง 20-35 ปี แต่ละรุ่นจะแบ่งออกเป็น 4 สาขา ได้แก่

 1. สาขาออกแบบเสื้อผ้า
 2. สาขาออกแบบเครื่องใช้และเครื่องประดับ
 3. สาขาเคหะสิ่งทอ
 4. สาขาออกแบบลายผ้า

โดยทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องระบุว่า ได้รับแรงบันดาลใจจากเมืองใดในอาเซียน พร้อมกันนี้ วัสดุ หรือ วัตถุดิบทุกชิ้นที่จะนำมาใช้ ต้องทำมาจาก “ผ้าขาวม้าทอมือ” เท่านั้น

เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ จนถึง 19 กรกฎาคมนี้ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : PakaomaThailand


 • 1.7K
 •  
 •  
 •  
 •